Nyheter

Smart teknik laddar om bergvärmen

Hämta värme ur berget på vintern och fyll på lagren under sommaren. Det lilla Stockholmsföretagets nya teknik kan sänka energikostnaderna i bostäder och i industrin. Och ge svalka på sommaren.

Mer än 300 000 svenskar har skaffat bergvärme till villan. Nu ökar intresset för att hämta värme ur marken även bland fastighetsägare och i industrin. Men för att täcka energibehovet i en större fastighet krävs många borrhål. För att marken inte gradvis ska kylas ner måste systemet också kunna återföra värme till berget på sommaren. En dyr investering, men miljöteknikföretaget Seec i Stockholm har utvecklat ett nytt, smart energilager som är både mindre och billigare. En av de första installationerna har gjorts i Sigtuna, där värme till 32 lägenheter hämtas från 17 borrhål i marken. Under sommaren fylls lagret på med värme från solfångare på taket och en slang under asfalten på parkeringen. – Jämfört med om uppvärmningen hade skett med fjärrvärme minskar energiförbrukningen med omkring 70 procent, säger vd Andreas Andersson. Det speciella med Seecs energilager är det patenterade styrsystemet. I varje hål sitter mätare som håller koll på temperaturen i olika delar av lagret. Flödet i varje hål kan styras individuellt. – Vi ser hur värmen förflyttar sig och kan plocka ut och ladda ner ny energi där det är mest gynnsamt. Lagret kan göras mindre och blir lönsamt även för mindre fastigheter, säger Andreas Andersson. Energilagret har också en speciell form, där hålen är placerade i flera cirklar med ett gemensamt centrum. När ny värme fylls på under sommaren laddas lagret från mitten och utåt. När värme sedan hämtas ur marken hämtas den först i de yttre cirklarna. På så sätt ska värmen inte hinna smita iväg från energilagret. – Att energin försvinner från energilagret är annars ett problem. På det här sättet minimerar vi förlusterna, säger Andreas Andersson. Seec grundades för fyra år sedan och tog nyligen in sitt första riskkapital från Sting Capital. De nya pengarna ska användas för att växa. – Det är ett enormt sug efter miljövänliga lösningar, som samtidigt sänker energikostnaderna. Just nu arbetar vi med tio nya installationer, säger Andreas Andersson. Systemet ger inte bara värme utan kan också ge kyla på sommaren. – Styrsystemet gör att vi till och med kan ge både kyla och värme på samma gång, säger Andreas Andersson.