Smarta telefoner stressar oss

Smarta telefoner stressar oss
Fler än hälften av de tjänstemän som kan läsa mejl i mobiltelefonen kollar sin jobbmejl även på fritiden. Och nästan var fjärde, 22 procent, upplever att de måste vara tillgängliga för arbetsgivaren utanför ordinarie arbetstid. Allt detta bidrar till stre

Unionen nya undersökning visar att många jobbar var och när som helst med hjälp av mobiltelefonen. Av de tillfrågade tjänstemännen har 70 procent en mobiltelefon i sitt arbete. Av männen är det 80 procent jämfört med 56 procent av kvinnorna. Av dem som har mobiltelefon i tjänsten är det 44 procent som kan ta emot jobbmail i mobiltelefonen.

– Tillgängligheten skapar både frihet och stress. Det blir upp till den enskilde att sätta gränser och prioritera. Arbetsgivarna måste ta ansvar för att organisera arbetet så att alla får en chans att hinna med jobbet på ordinarie arbetstid, säger Åsa Johansson på Unionens enhet för Politik, opinion och påverkan.

Undersökningen genomfördes av IPSOS i februari/mars 2011. Frågeformuläret skickades till 8.000 medlemmar varav 2 350 personer svarade på enkäten, en svarsfrekvens på 29 procent.

Relaterade artiklar

Ny chef för Veidekkes tunnelverksamhet
Nya expansionschefen ska leda Byggelements satsning
Peab rekryterar ny affärschef
Ny regionchef på Peab