Nyheter

Smidmek startar egen konstruktionsavdelning

Robin Winkvist, Peter Norrman och Magnus Wictorsson börjar på Smidmek
Robin Winkvist, Peter Norrman och Magnus Wictorsson börjar på Smidmek. Foto: Smidmedk

Smidmek satsar och startar en egen konstruktionsavdelning. Den genomförs genom rekrytering av tre nyckelpersoner inom området – samtliga från K-Prefab.

– Det här är ett naturligt nästa steg för oss. Att ha egen konstruktionskompetens kommer att ytterligare öka både kvalitet och produktionssäkerhet, säger Victor Hallberg, vd på Smidmek.

De tre nyrekryterade nyckelpersonerna är ett redan sammansvetsat gäng som arbetat tillsammans på företaget K-Prefab. Den nya konstruktionsavdelningen kommer att bestå av Robin Winkvist, statiker och gruppchef, Peter Norrman, ansvarig för den tekniska utvecklingen, och Magnus Wictorsson, uppdragsledare.

Med satsningen får Smidmek in ytterligare specialistkompetens, framför allt när det gäller komplicerade stommar – både för tidiga skeden och för själva projektgenomförandet. Dessutom öppnar sig möjligheten att driva hela projekteringsprocessen i egen regi.

– Med de nya resurserna på plats kommer vi att kunna vara vassare i anbudsskedet och även hitta smartare lösningar som ger oss stora konkurrensfördelar, säger Victor Hallberg.

Bakgrunden till satsningen på in house-konstruktion är också en strävan efter att standardisera projektstödet för både tillverkning av element och montagelösningar.

– Vi vill säkerställa att våra underleverantörer känner igen sig från projekt till projekt och att montaget blir mer enhetligt med återkommande lösningar, säger Victor Hallberg. Vi vill också vara tydliga och kunna visualisera vårt erbjudande via 3D-modeller. Den här satsningen förenklar hela vår process.