Nyheter

Snabbaste tågen ska vinna valet

Dubbelt så stor utbyggnad av järnvägsnätet som regeringen föreslår och fler höghastighetsbanor. Det är den politiska oppositionens vapen för att vinna höstens riksdagsval.

– Vi är överens om den största satsningen på järnvägsnätet sedan utbyggande av stambanorna i slutet av 1800-talet. Totalt vill vi öka investeringarna med 120 miljarder kronor fram till 2021. Det är en fördubbling jämfört med regeringens järnvägsplaner.

Det skriver de fyra ledarna för oppositionsalliansen – Mona Sahlin, Peter Eriksson, Maria Wetterstand och Lars Ohly — i en debattartikel i Dagens Nyheter på måndagen.

– Vår uppgörelse innebär att vi börjar bygga höghastighetsbanor i Sverige, något som redan görs i ett antal länder i Europa, skriver de.

De pekar ut fem strategiska järnvägssatsningar.

1. Ostlänken. Höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Linköping.

2. Göteborg-Borås. Höghastighetsjärnväg via Landvetter flygplats.

3. Norrbotniabanan. Byggstart för ny kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå.

4. Sundsvall-Gävle. Påbörjad dubbelspårsutbyggnad på Ostkustbanan.

5. Tomteboda-Barkarby. Utbyggnad till fyra spår med tunnel under Sundbyberg.

Dessutom vill oppositionen tidigarelägga flera projekt:

1. Västlänken

2. Hamnbanan

3. Västkustbanans utbyggnad genom Varberg

4. Södra stambanan i Skåne

Regeringen presenterade en den 31 mars i år en nationell plan för Sveriges transportstruktur. Den totala kostnaden för investeringar och drift beräknas till närmare 500 miljarder kronor.