Snabbaste tågen ska vinna valet

Snabbaste tågen ska vinna valet
Dubbelt så stor utbyggnad av järnvägsnätet som regeringen föreslår och fler höghastighetsbanor. Det är den politiska oppositionens vapen för att vinna höstens riksdagsval.

– Vi är överens om den största satsningen på järnvägsnätet sedan utbyggande av stambanorna i slutet av 1800-talet. Totalt vill vi öka investeringarna med 120 miljarder kronor fram till 2021. Det är en fördubbling jämfört med regeringens järnvägsplaner.

Det skriver de fyra ledarna för oppositionsalliansen – Mona Sahlin, Peter Eriksson, Maria Wetterstand och Lars Ohly — i en debattartikel i Dagens Nyheter på måndagen.

– Vår uppgörelse innebär att vi börjar bygga höghastighetsbanor i Sverige, något som redan görs i ett antal länder i Europa, skriver de.

De pekar ut fem strategiska järnvägssatsningar.

1. Ostlänken. Höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Linköping.

2. Göteborg-Borås. Höghastighetsjärnväg via Landvetter flygplats.

3. Norrbotniabanan. Byggstart för ny kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå.

4. Sundsvall-Gävle. Påbörjad dubbelspårsutbyggnad på Ostkustbanan.

5. Tomteboda-Barkarby. Utbyggnad till fyra spår med tunnel under Sundbyberg.

Dessutom vill oppositionen tidigarelägga flera projekt:

1. Västlänken

2. Hamnbanan

3. Västkustbanans utbyggnad genom Varberg

4. Södra stambanan i Skåne

Regeringen presenterade en den 31 mars i år en nationell plan för Sveriges transportstruktur. Den totala kostnaden för investeringar och drift beräknas till närmare 500 miljarder kronor.

Relaterade artiklar

Byter namn till Veidekke Asfalt
”Infrastruktursatsningar lämpar sig inte för populism”
Så här vill Byggföretagen förändra politiken – lanserar reformagenda
Förstärker inom affärsområde infrastruktur