Nyheter

”Snart är cementproblemet tillbaka i politikernas knä”

Stefan Attefall.

Långa planprocesser, för få resurser till miljödomstolarna samt förslaget om bygglov för attefallshus. Det är några av branschens utmaningar som oroar före detta bostadsminister Stefan Attefall.

– Jag förundras över bristen på helhetstänkt – både från politiken och näringslivet, säger Attefall, som nyligen tackat ja till ett nytt styrelseuppdrag.

Åren 2010-2014 var Stefan Attefall (KD) civil- och bostadsminister. Innan dess var han ordförande i riksdagens finansutskott i fyra år. Efter att han avvecklade sina politiska engagemang har han fortsatt att verka inom bygg- och bostadsbranschen som bland annat rådgivare och styresleledamot i organisationer och företag inom den privata sektorn.

Nyligen meddelade samhällsfastighetsbolaget Hoivatilat AB att Stefan Attefall accepterat en plats i bolagets styrelse.

– Det ska bli jättespännande. Jag har under en tid följt och imponerats av Hoivatilats framgångsrika etablering i Sverige. Hoivatilats långsiktiga sätt att arbeta går helt i linje med mitt sätt att se på fastighets- och bostadsmarknaden ur ett samhällsnyttigt perspektiv, säger Stefan Attefall.

Hoivatilat OY, ursprungligen ett finskt fastighetsbolag som sedan januari 2020 ingår i den belgiska koncernen Aedifica, blir ett naturligt komplement till hans övriga uppdrag.

– Jag har varit noga med att mina uppdrag inte ska kollidera. Nu är jag engagerad i tre separata spår inom fastighetsbranschen; Veidekke som representerar bygg, Heimstaden med sina hyresrätter och Hoivatilat inom samhällsfastigheter.

Hans erfarenhet från både politiken och näringslivet ser han som en styrka.

– Man måste förstå båda världarna och se helheten. Byggbranschen är beroende av politiska beslut och planprocesser. Det finns mycket att lära av de båda världarna och jag är intresserad både av att bidra med det jag kan och lära mig från nya uppdrag.

Stefan Attefall följer byggbranschens utmaningar med stort intresse. Långa planprocesser är ett dilemma som visat sig tydligt nu under cementkrisen.

– Varför tog det fyra år för Cementa att få veta att deras underlag inte höll? De här långa sega processerna skapar en stor osäkerhet. Lösningen blev att regeringen nu gav Cementa nio månaders respit, men efter det är problemet tillbaka i politikernas knä.

När Sverige går mot minskad klimatpåverkan behövs också mer resurser tillföras för att miljödomstolarna ska hinna hantera alla miljötillstånd.

– Nu när vi ska bygga Ostlänken och höghastighetsbanorna måste vi först rusta upp miljödomstolarna. Arbetet kommer att bli väldigt tidskrävande och komplicerat annars.

Något annat han är orolig för är den statliga utredningen om bygglovsprövning för attefallshus.

– Det skulle vara förödande. Det skulle innebära att kommunala tjänstemän kan vara inne och peta och att vi kommer få se kommunala särkrav för attefallshus.

Har du själv byggt något attefallshus – du som är upphovsman till begreppet?

– Nej, det har jag inte. Jag har inte haft något behov, men jag vill gärna bygga ett i framtiden. Däremot fick jag inviga brorsans attefallshus, säger den före detta bostadsministern.

Saknar du politiken?

– Jag hade gärna fortsatt några år till, men sammantaget är jag nöjd med mina 19 år i riksdagen. Jag har gjort det mesta inom politiken, allt utom att vara partiledare eller talman. Och inget av det har jag eftersträvat. Jag är fortfarande med och bidrar till politiska partier i olika sakfrågor och delar med mig av mina kunskaper. Jag kan mer idag om bygg- och fastighetsbranschen än vad jag kunde som statsråd.

Vad jobbar du med just nu utöver dina engagemang som styrelseledamot och rådgivare?

–Hösten kommer att präglas av mycket arbete för Byggmarknadskommissionen där jag är ordförande. Vi jobbar mot fusk och kriminalitet i byggbranschen och ska arrangera två seminarier i september. Jag jobbar även med Bopolpodden och bostadspolitik.se. Jag fyller mina dagar.