Nyheter

Snart avgörs vem som får bygga Nya Karolinska

Ett jätteprojekt som motsvarar 17 Turning Torso. Sjukhusbygget Nya Karolinska Solna drar snart igång i Solna utanför Stockholm. I början av maj avgörs vem som vinner uppdraget.

Under fredagen arrangerade Stockholms läns landsting en pressträff för att redogöra för beslutsprocessen kring projektet. Den 4 maj väntas landstingsfullmäktige bestämma vilken entreprenör som får i uppdrag att projektera, finansiera, bygga och driva sjukhusbyggnaden.

Med hänsyn till upphandlingssekretessen är landstinget mycket förteget. Hur många anbud som har lämnats avslöjar man inte.

Men klart är att Nya Karolinska Solna är ett gigantiskt projekt. Landstingets kostnadsram ligger på 14,1 miljarder kronor.

— Det här är det största enskilda hälso- och sjukvårdsprojektet i Sverige någonsin, sa Anders Fridell, presschef på landstingsstyrelsens förvaltning.

Nya Karolinska Solna är ett OPS-projekt, vilket innebär att entreprenören ska finansiera, bygga och stå för drift och underhåll av byggnaden. Avtalstiden omfattar cirka 25 år och byggtiden väntas bli mellan fem och sex år.

— Med OPS blir det en förutsägbar kostnad för landstinget och man överför risker till den part som är mest skickad att hantera dem. Förseningar och fördyringar ligger på projektbolaget och det finns ett starkt incitament att bli klar eftersom landstinget inte börjar betala förrän byggnaden är klar, sa Thomas Philipp, kommunikationschef på Nya Karolinska Solna-förvaltningen.

Upphandlingsprocessen tog sin start med ett informationsmöte på Arlanda i oktober 2008, som arrangerades för företag som var intresserade av att delta i anbudstävlingen. 250 personer kom till mötet.

Därefter har anbudsgivare fått prekvalificera sig och lämna anbud. Under hösten, vintern och våren har landstinget utvärderat anbuden och förhandlat med anbudsgivare om detaljer i till exempel serviceåtaganden.

Nya Karolinska Solna byggs för att det anses för dyrt att rusta det nuvarande sjukhuset. Redan 2005 fattade landstingsfullmäktige ett principbeslut om att bygga ett nytt sjukhus.

Samtidigt som det nya sjukhuset byggs ska inriktningen på sjukhusvården ändras. Nya Karolinska Solna ska fokusera på högspecialiserad vård. Sjukhuset kommer att rymma 600 vårdplatser och cirka 200 mottagningsrum.

— Vi kommer att ha stor kapacitet att ta emot svåra trauman, sa Thomas Philipp, kommunikationschef på Nya Karolinska Solna-förvaltningen.

En del förberedande arbeten har redan gjorts på plats, bland annat har parkeringsytor färdigställts och byggnader har rivits. I december 2015 räknar landstinget med att det nya sjukhuset ska stå klart.

Nya Karolinska Solna:

Landstinget räknar med att cirka 2 000 personer kommer att arbeta med sjukhusbygget. Av dessa är cirka 1 500 byggnadsarbetare, 400 konsulter och cirka 150 tjänstemän.

Nya Karolinska Solna är nästan lika stort som 24 Hötorgsskrapor eller 17 Turning Torso.

Nya Karolinska Solna är världens största sjukhus-OPS.

Investeringskostnaden får bli högst 14,1 miljarder kronor. Pengarna ska räcka till byggnation, projektering, kreditkostnader och rivning. I summan ingår inte verksamhetens utrustning.