Nyheter

Snart dags för överlämning

De sista detaljerna måste bli klara inför överlämning vid årsskiftet. Foto: Susanne Bengtsson.

Stockholm City blir den första stationen i Sverige med plattformsväggar upp till tak.

Till årsskiftet sker överlämning, och invigning äger rum i juli 2017.

Citybanan är en sex kilometer lång pendeltågstunnel under centrala Stockholm, med två nya stationer: Stockholm City och Odenplan. Citybanan kommer att ge fördubblad kapacitet genom Stockholm, och ett smidigare resande, och byten, för kollektivresenärer.

Officiell byggstart ägde rum i januari 2009. Nu har nedräkningen inför överlämning och invigning börjat. På måndagen visades stationen i samband med att Sveriges Byggindustrier bjöd in till paneldebatt om infrastrukturpropositionen på arbetsplatsen.

– Vi kommer att lämna över till årsskiftet och det är ett år tidigare än vad vi skrev i avtalet 2009. Vi ligger också under budget, säger Kjell-Åke Averstad Citybanans projektchef.

Mycket av stationen är redan klar. Till och med konsten är uppe på väggarna. Plattformsdörrarna som skiljer perrong från spår blir de första i sitt slag i Sverige. De höjer säkerheten och ger en bättre arbetsmiljö.

–  Stationen är mer flygplatslik än tågstationslik.

Efter årsskiftet kommer fokus ligga på intrimning av system och utbildning av personal.

Trafikverket bygger Citybanan i nära samarbete med Stockholm stad, stockjolms läns landsting och SL. NCC har varit byggentreprenör och har jobbat i en tidig och innovativ samverkansmodell med Trafikverket.