Nyheter

Snart genombrott i längsta tunneln

Det är nu 74 meter kvar till genombrottet i världens längsta tunnel. Den 15 oktober ska borren slå igenom.

Tunneln det handlar om är Gotthard Basistunneln i Schweiz, en 57 km lång tunnel med dubbla rör för järnvägstrafik.

Fredag den 15 oktober hoppas byggledningen att borren tar sig igenom det östra röret, en tunnel som är 57,05 km. Genombrottet i det västra röret, 56,98 km, beräknas ske nästa år.

Först 2017 ska trafiken komma igång. Då tillåts persontågen köra i hastigheten 250 km/h och godstågen i 160 km/h. Med tunneln ska Schweiz kunna minska godstrafiken ytterligare på vägarna. Redan idag sker 63 procent av all godstrafik i landet på järnväg.

Bygget av tunneln inleddes i september 1993. Hela byggprojektet är 1,5 år försenat. Kostnaden beräknas till 85 miljarder kronor i 1998 års penningvärde.

Som jämförelse kan nämnas att Hallandsåstunneln började byggas 1992. De två 8,6 km långa rören skulle vara klara för trafik 1997. Genombrottet i den ena Hallandsåstunneln gjordes först 25 augusti i år. Trafiken väntas nu vara igång 2015.