Nyheter

Snart införs arbetsgivardeklaration på individnivå

Från halvårsskiftet gäller nya regler för arbetsgivardeklaration. Förändringen innebär att arbetsgivare ska redovisa de utbetalningar och skatteavdrag som gjorts per person varje månad. Med det nya sättet att redovisa blir det svårare att göra fel eller fuska.

Företag inom restaurang, tvätteri, frisör och bygg som är skyldiga att föra personalliggare och som har 16 anställda eller fler ska börja redovisa på det nya sättet från 1 juli. Av byggföretagen omfattas de som har SNI-kod 41, byggande av hus.

– Utbetalda löner och avdragen skatt kopplas redan från början till respektive anställd. Eftersom redovisningen sker månadsvis blir det lättare för både arbetsgivare och anställd att snabbt få koll på att det blir rätt, säger Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket, i ett pressmeddelande. 

Arbetsgivardeklaration på individnivå införs i två steg, steg ett tas alltså den 1 juli för omkring 7 000 företag. Den 1 januari 2019 börjar reglerna gälla samtliga övriga arbetsgivare i Sverige, cirka 400 000 stycken.

– Från 2019 gäller reglerna för alla företag som ska lämna en arbetsgivardeklaration, även myndigheter, A-kassor och andra utbetalare. Det här är en av de största förändringar som gjorts inom skatterätten på decennier, säger Pia Blank Thörnroos.

Det här innebär arbetsgivardeklaration på individnivå:
Precis som idag ska du lämna arbetsgivardeklarationen varje månad. Skillnaden är att du ska redovisa de utbetalningar för arbete och de skatteavdrag du gör per betalningsmottagare. Det innebär att du inte ska lämna dessa uppgifter i den årliga kontrolluppgiften från och med inkomstår 2019.

Den nya arbetsgivardeklarationen består av två delar, en del där du redovisar uppgifter
som berör dig som arbetsgivare och en del där du redovisar uppgifter för respektive betalningsmottagare.

Det är ett nytt sätt att redovisa på, med en ny tjänst och en ny blankett. Redovisningsperioder och deklarationsdatum är däremot samma som tidigare. Du räknar även ut arbetsgivaravgift på samma sätt som tidigare. De nya reglerna innebär endast en förändring av vad som ska redovisas i arbetsgivardeklarationen.

Källa: Skattteverket