Nyheter

Snart monteras framtidens boende

Huset är ritat av Tengbom, som också deltar i forskningen. Bild: Tengbom

Nu på söndag anländer de första modulerna till det som ska bli HSB Living Lab.
Huset, ritat av Tengbom, monteras på plats på Chalmers campus i Göteborg och byggnaden kommer att vara färdigmonterad inom två veckor.
Sedan kan de boende flytta in och forskningen starta. 

På söndag går den första lastbilen från fabriken i Emtunga med modulerna som ska bli HSB Living Lab.
På plats i Göteborg väntar en kran med 2 000 ton lyftkraft och extra lång hävarm som ska lyfta upp modulerna.

Huset byggs likt ett lego och modulerna klickas på plats.
44 moduler monteras till ett hus med 29 lägenheter i fyra våningar. Allt är förberett; väggar, kök, toaletter och fönster.

Till och med de 2 000 sensorer som forskarna ska ha att mäta de boendes beteende och vanor med är redan installerade. Det är bara fasaden som ska på i efterhand. Fördelen med denna typ av byggnationer är att den totala byggtiden på plats är extremt kort i förhållande till om motsvarande projekt skulle platsbyggas.

– Vi är alla på tå och taggade för resan mot framtidens boende. Förberedelserna är minutiöst gjorda och mycket av forskningen är redan igång. HSB Living Lab som arena är ett stort och viktigt steg för utvecklingen av framtidens hållbara bostäder. Och med all den samlade kompetens vi nu har i starka samverkanspartner finns de bästa förutsättningar för att skapa nya material och tjänster som gagnar många generationer framöver, säger Emma Sarin, projektledare för HSB Living Lab, i et pressmeddelande. 

– Vi har tagit fram ett flexibelt och effektivt modulsystem i nära kommunikation med projektets partners och modulleverantörer. Att vara delaktig i ett forskningsprojekt av denna karaktär har tillåtit oss att experimentera och utforska modulvärlden utanför klassisk lägenhetsproduktion. Här har huvudaspekten varit föränderlighet, vilket givit oss en enormt viktig kompetens vi nu kan ta med oss in i andra projekt, säger Peter Elfstrand, ansvarig arkitekt för HSB Living Lab på Tengbom.

Att bygga huset i moduler är en del i forskningen som ska utvärderas för framtidens bostadslösningar.
Genom placeringen av HSB Living Lab på Chalmers campusområde finns nu en geografisk närhet till forskare och här utgör Johanneberg Science Park navet för olika företag och organisationer där flertalet deltar aktivt i projektet.

Tengbom är aktiva i forskningen som snart sätter igång i byggnaden. Bland annat ett utvecklingsprojekt kring framtida förvaringslösningar.
Utöver detta är utredningar även påbörjade tillsammans med partners gällande bland annat fasadlösningar och solceller.

– Där gårdagens arkitekt skulle anse sig vara färdig vidareutvecklar vi nu vårt arbete med byggnaden och programmet i den som kommer att pågå de kommande tio åren. Det är en speciell och spännande situation för oss att arbeta med ett projekt där målet inte är en färdig struktur, utan snarare en ständigt uppdaterad föränderlig process, säger Peter Elfstrand på Tengbom.

Fakta: HSB Living Lab

Har som syfte är att finna svaren på hur vi kan leva och bo hållbart i vardagen.
Här kommer studenter, gästforskare och doktorander att bo och leva samtidigt som de befinner sig i en ständigt föränderlig miljö där forskning pågår, dygnet runt i tio år.
I detta levande lab ska nya fasadmaterial testas, likaså smarta energilösningar för ventilation och uppvärmning av hus.
Stort fokus kommer även att ligga på digitalisering och social hållbarhet i framtidens boende.