Nyheter

Snart tio procent passivhus på Västkusten

I Västra Götaland ökar andelen hus som byggs som passivhus. Nu är andelen närmare tio procent.

2008 var andelen passivhus tre procent, i fjol fem procent och i år väntas andelen öka till åtta procent. Och det är bara en början.

– Under de närmaste åren börjar många stor renoveringar av flerfamiljsbostäder. Det måste vi utnyttja för att rejält minska energiåtgången till uppvärmning av hus. Det dröjer 50 år innan vi får ett sådant tillfälle igen, säger Per Olov Blom, ordförande i Västra Götalandsregionens miljönämnd i ett pressmeddelande.

Att passivhusen ökar så starkt anses bero på några medvetna satsningar att att bygga energisnålt. Dels har man ett treårigt 20-miljonersprogram som ska göra regionen ledande på bygga klimatsmart och energisnålt — inklusive demonstrationsobjekt kompetensutveckling och samverkan — dels är regionen med i EU-programmet ”Build with Care” för klimatsmart byggande, och dessutom stöttar man Chalmers och Sveriges tekniska forskningsinstituts program Milparena — Miljongramsarena.

Regionens 49 kommuner har också ingått en överenskommelse, fört en ”klimatdialog” och enats om öka andelen energieffektivas byggnader.