Nyheter

”Snittlönen för dem längst ner är 20 kronor”

Jessica Löfström är förutom sekreterare i Byggbemanningsföretagen även ordförande i Expanderameras styrelse och Senior Adviser på Ansvar och Säkerhet. Bild: Privat

Hallå där Jessica Löfström, sekreterare och en av initiativtagarna till den ideella branschföreningen Byggbemanningsföretagen, som startades upp för ett drygt halvår sedan i syfte att främja seriös byggbemanning i byggsektorn.

Hur går arbetet mot fusket i byggsektorn?
– Vi hade ett möte häromdagen med arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och hon var verkligen intresserad och ville höra vår syn på saken. Hon är också djupt insatt i detta och jag tycker regeringen gör ett fantastiskt jobb. Men vi har också ett parlamentariskt knepigt läge i dag med en minoritetsregering, så det är inte lätt. Vi vet att många bra förslag har lagts i riksdagen men som sedan har fällts. Vi har även varit i kontakt med flertalet partier och lyft den här frågan och jag tycker att de har plockat upp frågan på bordet. Regeringen instiftade nyligen också en delegation mot arbetslivskriminalitet. Byggmarknadskommissionens rapporter har också gjort sitt. Vårt arbete kanske inte syns så mycket, men vi gör desto mer, bland annat på sociala medier. Men detta ligger också på branschen som måste ta ett större ansvar. Vi är tacksamma för att Byggföretagen nu bekräftar att kriminaliteten inom byggsektorn faktiskt är ett stort problem. Vad vi nu behöver är konkreta åtgärder mot medlemsföretag som inte sköter sig eller gång på gång anlitar oseriösa företag. Samtidigt är det viktigt att de företag som blir medlemmar i Byggföretagen och tecknar kollektivavtal granskas inte bara vid inträdet utan kanske varje år, för det händer mycket med ett företag under resans gång.

Hur många anslutna bemanningsföretag har ni nu?
– Vi har fem anslutna; Helpman, Jobbzone, Jobbforce, Expanderamera och EAAB. 

Hur många finns det totalt på den svenska marknaden?
– Det finns fler som är medlemmar hos Byggföretagen och som har hängavtal. Det är svårt att säga hur många. Men det finns inte jättemånga fler som är seriösa.

Hur är efterfrågan just nu på bemanningspersonal inom byggsektorn?
– 2020 var ett katastrofår för hela byggbemanningssektorn. De flesta bemanningsföretagen tappade någonstans mellan 30-50 procent av omsättningen. Jag vet också att många hade ett vansinnigt tufft första kvartal. Men därefter har det tagit fart, vilket nog beror på att mycket som skulle byggas 2020 stannade av, men nu har det kommit i gång igen.

Vilken sektor ökar mest?
– Nyproduktion ökar mest.

Under många år har byggbolagens egenanställda byggarbetare minskat. Hur länge tror du att den trenden kommer att hålla i sig?
– Jag vet att det finns ett par seriösa, större byggbolag som funderar på om detta är rätt väg att gå, alltså att knappt ha några egna anställda byggnadsarbetare och i stället plocka in underentreprenörer som vi nu allt oftare ser inte alltid gör rätt för sig. Kanske är det så att man börjar tänka om där och i stället börjar anställa yrkesarbetare eller börjar samarbeta mer med de seriösa byggbemanningsföretagen. Jag tror att många börjar inse att det inte funkar att anlita oseriösa underentreprenörer, man kommer inte undan längre genom att säga att man inte visste vilket företag man anlitade.

Tror du att införandet av klimatdeklarationen kommer att göra det svårare för ”oseriösa företag” att vinna upphandlingar?
– Det vet jag inte. Men jag vet att införandet av EU:s gröna taxonomi, där man kräver hållbarhetsredovisning av företag, kommer att följas av ett annat direktiv som handlar om social hållbarhet. I dag är snittlönen för dem som är längst ner på skalan och jobbar illegalt 20 kronor i timman. En svensk byggnadsarbetare har väl före skatt ungefär 220 kronor, vilket blir cirka 500 kronor i timman inklusive sociala avgifter, resor och annat. Det här gapet, mellan 20 och 500 kronor, har aldrig varit så stort. Väldigt mycket pengar florerar i det här systemet och det finns många som tjänar på det och som vill behålla det.