Nyheter

Snyggt kontor – viktigare än du tror

Ett kontor ska inte bara vara funktionellt — det ska vara snyggt också, estetiskt tilltalande. Då trivs folk, de är mindre sjuka, och gör sitt bästa, enligt en avhandling från KTH.

– Kontorets design är ett strategiskt verktyg för företag och organisationer som vill som vill uppnå framgång, säger arkitekten och KTH-forskaren Christina Bodin Danielsson — som skrivit avhandlingen.

– Ju högre estetisk kvalitet medarbetarna upplever desto mer positiva är de till arbetsgemenskapen, företaget, och även till kontorets funktionalitet. Arbetstillfredssällelsen ökar och deras hälsa blir bättra, säger hon.

Också typen av kontor är viktigt. Sämst är det mellanstora kontorslandskapet som rymmer mellan tio och 24 personer. Den typ av kontor som är vanligast i Sverige. Trivseln är sämre, liksom arbetstillfredsställelsen och hälsan. Den arbetsgivare som överväger att bygga ett sådant kontor gör ett ”högriskval”.

Bäst är det med eget rum, cellkontor, och så kallat flexkontor. I båda dessa kontorstyper har individen ett visst mått av egen kontroll över sin arbetsmiljö – till gagn för trivseln, arbetsprestationen, hälsan och i slutändan hela verksamhetens framgång.