Nyheter

Sociala investeringar lönar sig

Att göra sociala investeringar, exempelvis arbetsmarknadsåtgärder, i samband med upphandlingar av byggprojekt är lönsamt för hela samhället.
Det visar en ny rapport som utvärderat de socialekonomiska effekterna av investeringarna i samband med renoveringen av Vivalla i Örebro.

I samband med att Örebrobostäder startade upprustningen av miljonprogramsområdet Vivalla satsade man även på att lyfta området och ge de boende ökade chanser till integration och bättre livskvalitet. I upphandlingen värderades förmågan att genomföra sociala investeringar i byggprojektet, till exempel genom att skapa möjligheter för de boende att få praktik och därmed öka sina chanser att komma i arbete.

Skanska vann upphandlingen och tillsammans skapade Skanska, Örebrobostäder och arbetsförmedlingen ett program som kallas Boendebyggarna.
I Vivalla är förvärvsfrekvensen låg, cirka 38 procent och cirka 1 500 personer är arbetslösa av de 7 500 som totalt bor i områden.

De kriterier som sattes upp för praktikanterna var att de skulle bo i Vivalla, ha varit arbetslösa en längre tid och vara motiverade.
Boendebyggarna har hjälpt cirka 50 personer till praktik, och 18 av dem har fått anställning efter det.

Nu, när man är ungefär halvvägs in i projektet, har det kommit en rapport som visar på effekterna.
Rapporten har skrivits av Ingvar Nilsson och Eva Nilsson Lundmark, båda med erfarenhet av att kartlägga kostnaderna för utanförskap.

Och rapporten visat att trots att halva tiden återstår han man nått målet som var att ge mellan 50 och 80 personer ökade möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden, via praktikplatserna.
Kostnaderna för den sociala investeringen, cirka 3,5 miljoner kronor, har i huvudsak varit kostnader för arbetsförmedlingen vars kostnader uppgår till knappt 2,3 miljoner kronor eller knappt 65 % av de totala kostnaderna.

Örebrobostäder har lagt 1,2 miljoner kronor till projektet och bland annat gått till boendebyggarutbildning och att skapa en organisation runt projektet.  
Detta betyder att kostnaden för projektet så här långt uppgått till drygt 70 000 kronor per deltagare. Eller cirka 195 000 kronor per person som fått anställning till följd av Bobyggarna.

På kort sikt är det Örebrobostäder och dess ägare Örebro kommun som är den stora vinnaren, men den verkligt stora effekten av projektet är de produktionsvärden som tillförs samhället genom att människor långsiktigt går från arbetslöshet och utanförskap till arbete och egen försörjning.

Enligt rapporten har den typen av sociala krav som man anlagt i upphandlingen i Vivalla har lett till en social investeringskostnad på totalt cirka 3,5 miljoner kronor som har lett till långsiktiga samhällsekonomiska vinster på cirka 110 miljoner kronor.

Utöver det har Skanska genom projektet stärkt arbetet med mångfald och inkludering och har även fått tillgång till ny arbetskraft.
Övriga vinster, som kan vara svåra att mäta, är till exempel att praktikanterna fått erfarenhet, kontakter och att det ger ringar på vattnet.