Nyheter

Södermalm får en ny stadsdel

Bild från förslag till program för Södra Skanstull, Södermalm, Badhustorget. Bild: White arkitekter/Tegmarks.

Stockholm stad presenterar ett förslag till en helt ny stadsdel i Södra Skanstull i Stockholm. Där är det tänkt att bli nya bostäder, butiker, kontor, hotell och lokaler för kultur och idrott. Stadsdelen ska koppla ihop Södermalm med Gullmarsplan och Slakthusområdet.


En helt ny stadsdel planeras på Södermalm i Stockholm. Projektet syftar framför allt till att skapa möjlighet för fler bostäder och verksamheter, men är också en viktig del i arbetet med att koppla ihop Södermalm med övriga Söderstaden.
– Ytorna under broarna är inte så välutnyttjade idag. Där blir det nu en levande stadsdel med gröna torg och stor variation, säger Ewa Wåhlin, stadsplanerare på stadsbyggnadskontoret.
Utredningar om Södra Skanstull har pågått under flera år. 

– Vi vill skapa en levande och varierad stadsdel med bostäder, verksamheter, butiker, kultur och idrott. Det ska bli enklare, tryggare och mer attraktivt att ta sig mellan de olika områdena, säger Ewa Wåhlin.

Enligt Ewa Wåhlin är en viktig del av programförslaget utveckling av strandpromenaden. Där planeras två nya parker vid vattnet och det kommer att bli smidigare att promenera längs vattnet hela vägen.

Programförslaget för den nya stadsdelen under broarna innehåller bland annat:

– Cirka 750 bostäder.

– Lokaler för kontor, butiker, hotell, kultur, restauranger med mera.
– Flera nya torg och små gröna ytor.
– Utvecklad strandpromenad och två nya parker vid vattnet.
– Gång- och cykelvägar som gör det lättare att ta sig till olika delar av området, och tryggare.
– Förbättrad kollektivtrafik: busstrafik, framtida båthållplats, genväg till t-banan.
Samrådet pågår 1 september–27 oktober. Staden erbjuder flera aktiviteter med möjlighet att ta del av information, diskutera programförslaget och lämna synpunkter. Utställning av programförslaget visas på två platser under hela samrådsperioden: Utställningshallen Fyrkanten i Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 och Södermalms stadsdelsförvaltning, Medborgarplatsen 25.
Jenny Marcuson Fors