Nyheter

Södertälje satsar på energiklassade förskolor

I Södertälje kommun ska tre energisnåla förskolor byggas. Samtliga ska klara EU-märkningen Green Building, vilket innebär att de drar 30 procent mindre energi än vad Boverkets byggregler kräver.

NCC Construction har nyligen påbörjat bygget av en förskola i Kaxberg i Södertälje och en i Järna. Nu har NCC fått i uppdrag att bygga ytterligare en förskola i Hölös utanför Södertälje.

Förskolornas energianvändning blir 30 procent lägre än Boverkets normer och ska klassas med EU-märkningen Green Building.
— Vi har beslutat att all vår framtida nyproduktion ska kunna klassas som Green Building och att de kraven är standard, säger Taina Sunnarborg, projektchef på Telge Fastigheter.

Enligt Matti Virkki, entreprenadingenjör på NCC, hade NCC redan projekterat för att Hölö-förskolan skulle dra mindre energi än normen, så önskemålen från Telge Fastigheter förändrade inget i planeringen av bygget.

— Det är inte så svårt att pressa ner energiförbrukningen till de önskade nivåerna, det krävs ganska små ingrepp, säger Matti Virkki.

Husen kommer att isoleras och få energieffektiva fönster för att minimera energiförlusterna. Dessutom installeras energieffektiva, roterande värmeväxlare för ventilation och köksfläktar.

NCC bygger förskolorna i ett så kallat partneringsamarbete med Telge Fastigheter. Arbetet i Hölö startade i mars och beräknas vara klart i mars 2010.