Södra Timber vidtar marknadsstopp

Södra Timber vidtar marknadsstopp
Lönsamheten fortsatt svag på grund av den svaga byggmarknaden.
Priserna på sågade trävaror har stigit sakta under andra kvartalet 2012. Samtidigt är byggmarknaden fortsatt svag på i stort sett samtliga marknader. Detta gäller inte minst de för södra Sverige viktiga marknaderna i Holland och Danmark. Södra Timber ser en förbättrad marknad tidigast under 2013.

Lönsamheten är fortsatt svag som följd av den svaga marknaden och en för stor produktionskapacitet av trävaror för konstruktion i södra Sverige. 

Södra Timber kommer nu att vidta produktionsbegränsningar. I ett första skede kommer de planerade semesterstoppen på sågverken i Ramkvilla och Torsås att förlängas. Sågproduktionen kommer att stoppas den 4 juni och återupptas den 27 augusti. Detta innebär att semesterstoppet utökas med två månader. Vid sågverket i Långasjö kommer sågproduktionen under samma period att reduceras från treskift till tvåskift. Samtliga sågverk håller öppet hela sommaren för leveranser.

Under maj månad kommer effekten av ytterligare produktionsbegränsningar på Södra Timbers sågverk att utvärderas.

– Vi följer noga marknadsutvecklingen. Sågverken har nu haft en längre period utan lönsamhet och vi måste skapa balans mellan produktion och efterfrågan för att komma tillbaka till en rimlig situation, säger Peter Nilsson, vd för Södra Timber.

– Vi hoppas att de vidtagna åtgärderna ska förbättra läget. Samtidigt utesluter vi inte ytterligare åtgärder, säger Peter Nilsson.

Relaterade artiklar

Försäljningen av träprodukter backar
Sämre resultat för Veidekke
Stabilt tredje kvartal för Peab
Starkt första halvår för Wästbygg