Nyheter

Söker bygglov för superfängelse

Sveriges största fängelse ska bli ännu större. Specialfastigheter vill bygga ett fängelse på 110 000 kvadratmeter. Tidigare skulle fängelset bli 70 000 kvadratmeter.

Genom att Specialfastigheter har lämnat in detaljplanen för fängelset till Kristianstads kommun har första steget mot byggprojektet, värt en bit över 2 miljarder kronor, tagits.

Den nya ansökan om byggrätt innehåller förutom 40 000 fler kvadratmeter också en ökning av antalet våningar från 4 till 6.
— Ursprungligen skulle fängelset ha plats för 500 fångar och jag tolkar det här som att de vill ha möjlighet att bygga ett fängelse för kanske 700-800 fångar istället, säger Stefan Strömbäck, planarkitekt på Kristianstads kommun, till Byggvärlden.

Nästa steg är att ställa ut planförslaget, ritning och miljökonsekvensbeskrivning i fyra veckor så att allmänheten kan tycka till.
— Jag räknar med att byggnadsnämnden tar beslut om detaljplanen i september. Sedan kan fullmäktige anta detaljplanen i november, säger Stefan Strömbäck.

Det finns dock några osäkra faktorer. I miljökonsekvensbeskrivningen står bland annat att området är det enda stället i Skåne som huserar backhumlan. I området finns också två rödlistade spindelarter.
— Det kan bli så att de knuffas ut om det byggs, men vi får se om det blir en diskussion om det, säger Stefan Strömbäck.

Nu ska byggplanerna godkännas av regeringen innan byggstart kan ske. Fängelset beräknas stå klart 2014.