Nyheter

Söker nya vägar på förändrad marknad

Jimmy Bengtsson, vd Veidekke Sverige, trivs på racerbanan. Foto: Privat

Som racerförare gäller det att hålla sig på banan.
Som vd för ett byggbolag på en svajig bostadsmarknad gäller det snarare att hitta nya vägar.

Det menar Jimmy Bengtsson, vd för 20-årsjubilerande Veidekke Sverige, som gärna tar en sväng på motorbanan för att tanka energi och nya idéer.

I september 2017 publicerade Byggvärlden en debattartikel av Veidekkes svenska vd och koncernchef Jimmy Bengtsson. Texten, som även varit införd i bolagets årsredovisning, handlade om den bristande produktivitetsutvecklingen inom byggindustrin, som han menar är en följd av en mycket lång period av en stigande betalningsförmåga hos kunderna. Prisutvecklingen har gjort att byggföretagen inte behövt förändra sig.

”Som tillverkare och säljare av nyproducerade bostäder har vi förhållandevis snabbt kunnat sälja våra produkter och till allt högre priser. I många av Sveriges städer har utbudsunderskottet varit enormt, samtidigt som räntan har fortsatt att sjunka medan reallönerna har ökat, tack vare en mycket låg inflation. Finns det någon som tror att de här trenderna kommer att fortsätta i samma riktning mycket längre till? Det tror inte jag! Det är hög tid för oss att inse läget, tänka till och agera”, skrev han.

Jimmy Bengtssons profetia föll in. Högkonjunkturen verkar vara över och nu väntar ett annat läge på bostadsmarknaden.

– Jag bara väntade på att det här skulle hända, säger han.

Med räntor som sjunkit från 15 till 1,5 procent på 15-20 år, amorteringsfria lån och generösa belåningsgrader är det inte konstigt att bopriserna skjutit i höjden, menar han. När sedan hårdare amorteringsregler infördes, samtidigt som bankerna börjat strama åt kreditgivningen, förändrades marknaden nästan över en natt.

– Felet är att politikerna under många år satt och tittade på när bostadspriserna rusade. De borde ha fasat in nya regleringar under en längre period. Nu införde de mängder av regleringar på väldigt kort tid. Det tycker inte jag är ansvarsfullt.

Resultatet blev sjunkande bostadspriser i allmänhet, främst i storstadsregionerna, samt en kraftig inbromsning för nyproduktion.

– Här tycker jag att politikerna har gjort ett dåligt jobb. De borde ha gjort ordentliga konsekvensanalyser innan de införde åtgärder. Det är vanskligt att göra så många förändringar på så kort tid utan analys.

Jimmy Bengtsson tror att nyproduktionen kommer att falla med cirka 30 procent över två år på grund av detta. Inte bara för Veidekke utan för alla byggbolag. Många potentiella kunder har försvunnit nu när bankerna stramar åt. De får helt enkelt ingen finansiering.

Även de som skulle ha råd har blivit mer avvaktande.

– Nu råder en stor osäkerhet på marknaden. Många vågar inte köpa nyproduktion utan tittar hellre på begagnat. Det här är en psykologisk effekt som kommer att försvinna, frågan är bara hur lång tid det tar.

Veidekke Sverige sålde 59 bostäder första kvartalet 2018, en minskning med 75 procent jämfört med samma period förra året. Under perioden byggstartade Veidekke heller inte något nytt bostadsprojekt, men hade per den sista mars 2 164 bostäder i produktion.

– Försäljningsmässigt går det trögt i framför allt Mälardalen. Marknaden är mer avvaktande.

Även om produktionen faller med 30 procent så betyder det att det fortfarande kommer att färdigställas runt 35 000 nya bostäder nästa år.

– Marknaden kommer att konsolideras. Produktionen går fortfarande för högtryck hos oss, men i slutet av året kommer vi att se konsekvenser.

Trots framtidsprognosen låter Jimmy Bengtsson oväntat lugn, och bedyrar att han sover bra på nätterna.

Hans ventil är att köra racerbil på bana, oftast på Gotland Ring. Rötterna finns på Gotland där hans pappa var snickare och drev Nils Bengtssons Byggnads AB och där varje morgon inleddes med byggmöte vid köksbordet.

Ett annat av Jimmys intressen är att åka skidor, både utför och på längden. Stafett-Vasan är en tradition för honom och kollegorna på Veidekke, och i vinter kommer man att ställa upp med 37 lag.

– Mina intressen skidåkning och bilkörning påminner mycket om varandra. Man måste ha hundra procent fokus, och det gäller att hitta bra fäste så att man kan åka fort.

Att styra ett byggföretag kräver också sitt fokus. Men medan racerföraren Jimmy Bengtsson måste fokusera på att hålla sig på banan vill vd:n Jimmy snarare hitta nya vägar för att möta den rådande bostadssituationen.

– Det kommer att behövas nya affärsmodeller som möter de nya kraven. Det kan handla om nya produkter, nya sätt att lösa köparnas finansiering och sätt att få kunder att känna sig trygga. Vi måste tänka utanför boxen.

Vissa bostadsbyggare har lyckats omvandla planerade bostadsrätter till hyresrätter, men det är ingen självklar lösning, menar Jimmy Bengtsson.

– Vi har byggt upp vår byggrättsportfölj under en tioårsperiod, och nu består den av 10 000 enheter. Det är bara de byggrätter med lågt ingånsvärde som skulle kunna gå att konvertera till hyresrätter. Det kanske handlar om 20 procent av innehavet. Men resten är anpassade för bostadsrätter.

Veidekke Sverige bildades 1998 och firar 20-årsjubileum i år, något som kommer att firas i höst.

De senaste fem åren har bolaget vuxit från 1000 till över 2000 medarbetare och ökat omsättningen från fyra till över 10 miljarder kronor. Men nu väntar lite tuffare tider.

– Vi har varit förutseende och rustat för detta. Veidekke är breda, vi har många ben att stå på. När bostadsproduktionen går ner får vi försöka omfördela personal till andra affärsområden som anläggning och kommersiellt.

Hösten 2017 omorganiserade Veidekke och delade upp byggverksamheten i två affärsområden – kommersiellt och bostadsbyggande – för att öka produktiviteten.

Just produktivitetsfrågan är något som Jimmy Bengtsson brinner för, och genom sitt motorintresse sneglar han gärna på bilindustrin, som han tycker kommit mycket längre. ”Inom den fasta tillverkningsindustrin får kunden som köper en ny bil nästan alltid en felfri produkt i rätt tid. Varför är det så ovanligt i byggindustrin?”

Han räknar han upp fyra punkter som skulle kunna öka produktiviteten i byggbranschen. Ett bättre resursutnyttjande av arbetskraft och maskiner på byggarbetsplatserna är ett exempel.

– Med 12 timmars arbetsdagar istället för åtta, uppdelat på två skift, ökar vi resursutnyttjandet med 50 procent. Vi blir effektivare och kan producera på kortare tid till samma löner.

Digitalisering är en annan viktig faktor. Genom att testa projekten i digitala tvillingar minimerar man risken för fel och överraskningar i produktionen. Logistiken kan skötas bättre genom terminallösningar, menar Jimmy Bengtsson. Färre och samordnade transporter förbättrar inte bara produktiviteten utan skapar även miljöeffekter.

Som fjärde och sista punkt nämner han samverkan. Samarbete mellan kunder och leverantörer och kärntrupper som jobbar ihop under längre tid och i flera projekt skulle skapa samverkanseffekter.

– På bilfabriken bygger man inte en Volvo för att sedan träffas i en ny grupp och utveckla och bygga en till Volvo. 

Bilindustrin inspirerar Jimmy Bengtsson till produktivare arbetssätt.

Varför ska man köra på i gamla hjulspår?

 

Fakta

Jimmy Bengtsson

Aktuell: Vd Veidekke Sverige

Ålder: 51

Bor: Tyresö

Familj: Fru Jannika och sönerna Tim och Felix.

Intressen: Träning, bilkörning, skidåkning, utför och på längden, golf, läsa böcker.