Sökes: Icke höjdrädda

Sökes: Icke höjdrädda
Länge har repklättrarna fått uppdrag inom off-shore, kraftindustrin, på stora broprojekt och liknande. Vindkraftutbyggnaden har förvandlat alpinisterna till en yrkeskår – i stark tillväxt inom bygg- och fastighetsbranschen.

Reparbetare kallar de sig.

Ofta har de sin bakgrund som bergsklättrare, vilka sedan lärt sig att snickra, måla, mura och även avancerad byggteknik.

De har tagit åt sig besvärliga uppdrag år off shoreindustrin ute till havs, de har jobbat inom processindustrin, hängt under broar, tvättat fönster på Turning Torso, inspekterat och reparerat höga bropyloner och mycket annat.

Senare års vindkraftutbyggnad har inneburit ett lyft i antalet uppdrag.

– Men idag har vi hälften av vår omsättning från bygg- och fastighet. Det är vår klart viktigaste bransch, med uppdrag som besiktningar av fastigheter och fogning av fasader — då fastighetsägare och byggbolag slipper att bygga ställningar, säger Petter Gellerstam, en hängiven alpinist som 1997, när han läste på Chalmers, bildade företaget Rope Access Sverige.

Sedan 2009 har företaget ett dotterbolag i Vasastan, Stockholm — där tillväxten inom bygg- och fastighet är särskilt stark.

Därför söker företaget nu mer folk, nya medarbetare som helst ska vara hantverkare med yrkesbevis, icke höjdrädda personer som får ”möjlighet att göra karriär som industriell reparbetare”. Så uttrycks det i platsannonsen.

Idag är antalet anställda, i Göteborg och Stockholm, 14. Omsättningen var ifjol tolv miljoner kronor.

Olycksrisk på de höga höjderna?

– Säkerheten är rigorös. Jämför med vilken bransch som helst. Vi har inte haft en dödsolycka under de senaste 20 åren, säger Petter Gellerstam.

Med ”vi” menar han den repklättrande yrkeskåren i hela världen – medlemsföretagen i den internationella branschorganisationen Irata, International Rope Access Trade Association.

Numera är verksamheten inte begränsad till höga höjder.

Nyligen började Rope Acess jobba i trånga utrymmen under jord. Det är mätningar och kvalitetskontroller inom Norra länkenprojektet i Stockholm.

Relaterade artiklar

Peab anlitas när akutsjukhuset byggs om
Nya upphandlingar – miljardbygge i topp
Tar Sturekvarteret från ritbord till realitet
Bygger Vänersborgs nya tingsrätt