Nyheter

Solen i Sahara ska ge el till Europa

Paul van Son kommer den här veckan att utses till vd för bolaget Desertec. Företaget ska omvandla solenergi i Sahara till el för Nordeuropa.

Desertec bildades i somras av ett antal företag med intressen i energibranschen, bl a Siemens, ABB, Eon, RWE liksom även finansintressen som Deutsche Bank och försäkringsbolaget Munich Re.

Tanken är att termiska solkraftverk med en effekt på 100 GW ska byggas på olika platser i Sahara, varefter strömmen överförs till norra Europa som högspänd likström, HVDC. Överföringsförlusterna beräknas till 15 procent. År 2050 ska Desertec kunna stå för 15 procent av elförsörjningen i Europa till en kostnad av 4—5 eurocent/kWh.

Investeringen i detta energiprojekt beräknas till 400 miljarder euro, drygt 4000 miljarder kronor.

Det blir nu Paul van Sons uppgift de närmaste tre åren att försöka skaffa fram kapital liksom att jämka samman de olika intressen som finns bland aktörerna, skriver Süddeutsche zeitung. Med största sannolikhet kommer huvudkontoret att ligga i den tyska staden München.

Paul van Son har senast arbetat för energibolaget Essent, och där speciellt med vindenergifrågor. Det företaget köptes nyligen av energijätten RWE.