Nyheter

Solen kyler nya ishotellet

Skiss över hur året-runt-hotellet, till vänster, ser ut vintertid. Bild: PinPin Studio

Icehotel i Jukkasjärvi ska kompletteras med en året-runt-anläggning.

Just nu pågår bygget av Icehotel 365, som ska stå klart i november.

Solenergi kommer att driva den stora kylanläggningen, men det behövs faktiskt lite värme också för att hotellet ska stå kvar.

Det nya hotellet ligger bredvid vinterhotellet vid Torne älv. Det ska bli cirka1 900 kvadratmeter stort och innehåller isbar, galleri och totalt 20 sviter, varav elva är så kallade konstsviter och resterande nio är sviter med egen, varm spa-avdelning.

I juli började man jobba på platsen och inledde med markarbeten, geo-undersökningar och rivning av en gammal anläggning för isproduktion. Islagret som förut låg på platsen gjorde att kylan gick rakt ner i marken.

– Vi har pålat i tjäle. Permafrosten går ner till mellan två och fem meters djup och det ger oss en spännande teknisk utmaning, säger Michael Uhland, projektledare, COWI.

COWI:s uppdrag består av bygg- och projektledning, konstruktion, mark, VA och el.

– Jättekul att få förtroendet i det här uppmärksammade och spännande projektet.

Inne i det nya ishotellet kommer det alltid att vara -5° C, året om. I taken till galleriet och sviterna ligger kylslingorna tätt och snart ska man slå på kylan. Efter det kommer allt att täckas av isblock och snis, det vill säga blandningen av snö och is, som sprutas på väggarna. Totalt räknar man med att det kommer att gå åt cirka 700 ton snö till det nya hotellet.

Inga konstruktioner blir synliga och känslan ska vara som i vinter-ishotellet.

Vintertid behövs förstås ingen extra kyla, men när det behövs så används en stor kylmaskin. Den drivs av solenergi och solpanelerna finns monterade på taket till den närliggande isfabriken.

– Vi har byggt en solenergianläggning som är över 600 kvadratmeter och producerar 75 kW. Och det ska räcka till all energi som behövs till anläggningen och det blir över till annat, säger Michael Uhland.

För att kylan under varmare dagar inte ska läcka ut krävs bra isolering.

– Man kan säga att vi bygger en termos. Vi har kapslat in valvbågarna i 20 centimeter PU-skum, har 20 centimeter markisolering och det blir som en jordkällare, det vill säga väldigt liten differens mellan sommar och vinter.

Men hotellet behöver inte bara kyla för att stå kvar, utan även lite värme.

– Vi har grävt ner värmeslingor i marken under hotellet för att förhindra tjällyft. 16 givare mäter temperaturen och värme slås på vid behov. Det är ingen beprövad metod, men vi måste försöka kontrollera tjälen på något sätt, säger Michael Uhland. 

Idén om ett besöksmål och sysselsättning för alla i organisationen året runt har funnits under några år. Arne Bergh, konstnärlig ledare Icehotel, berättar att det fanns flera förslag, men att man till slut gick till det som låg närmast: isen och kretsloppstänket.

– Målet är att Icehotel 365 ska vara attraktivt att bo i och besöka. Konsten kommer att vara ett viktigt inslag, precis som i vinterhotellet, säger han.

Till Icehotel 365 bjöd de in konstnärer som får designa sviterna, konst som kan bytas ut fortlöpande.

Ungefär 40 konstnärer och arkitekter har i uppdrag att dekorera sviter, bar och galleri, och de kommer att inleda sitt arbete i mitten av oktober.

10 november är det invigning.

Satsningen på Icehotel 365 beräknas kosta 40 miljoner kronor.