Nyheter

Solfångare under mark ger värme till skola

I ett unikt pilotprojekt i Norge ska solfångare placerade under ett lager asfalt värma flera skolbyggnader.

Borrningen av 24 brunnar, 200 meter djupa, har nyligen startat vid Ljans skola i Oslo, skriver den norska tidningen Teknisk Ukeblad. Det är starten på det unika pilotprojekt där man ska installera solfångare under skolgårdens asfalt och skolans fotbollsplan.

Under sommarhalvåret kommer solfångarna att värma upp vattnet, som får en tillsats av etanol. Det uppvärmda vattnet pumpas sedan ner i brunnarna genom rör av plastmaterialet Pex och lagras. Berget, som är kristallint och har goda termiska lagringsegenskaper, värms upp.

På senhösten och vintern kopplar man på värmepumpar som återför bergsvärmen till skolanläggningens radiatorer.

Att ”Undervisningsbygg” — som äger och ansvarar för driften av skolbyggnaderna i Oslo — valt just Ljans skola till pilotprojektet beror på bergets egenskaper. Det har gjorts provborrningar vid andra skolor. Men berget under Ljans skola har så bra lagringsegenskaper, och grundvattnet 42 meter under ytan är ovanligt stabilt och stillastående.

De 24 brunnarna borras i ett speciellt mönster — med 10 brunnar i mitten och 14 som en krans runt om. Placeringen gör att man har kontroll över hur värmen sprider sig i berget.

De översta 40 metrarna av brunnarna, strax ovanför grundvattennivån, fylls med betonitlera. Då får man en effektivare värmeöverföring till berget.

Elektriciteten som driver alla värmepumpar tas också tillvara för att värme skolbyggnaderna.

Den totala kostnaden för pilotprojektet är beräknad till 8,5 miljoner norska kronor.