Nyheter

Solna inför P-norm för cyklar

Allt fler stadsbor väljer att ta cykeln till jobbet, mötet eller middagen.

Nu vill Solna stad förstärka trenden och inför krav på cykelparkeringar vid nybyggnation.

De senaste tio åren har antalet cyklister i Stockholms län som färdas in mot innerstaden ökat med över 70 procent, enligt Solna stad. Över kommungränsen mellan Stockholm och Solna har antalet cyklister de senaste fem åren ökat med 18 procent.

För att uppmuntra ännu fler stadsbor att börja trampa har Solnas stadsbyggnadsnämnd nu beslutat om en ny parkeringsnorm som även omfattar krav på cykelparkeringar vid nybyggen.

Utgångspunkten är att alla som bor i Solna ska ha en parkeringsplats för sin cykel. För flerbostadshus införs normen 2,5- 4,5 cykelplatser per hushåll och för studentlägenheter 1,5 cykelplatser per hushåll.

Cykelnormen omfattar också bestämmelser för cykelplatser vid kontor, industriarbetsplatser, skolor, förskolor, butiker, restauranger och hotell, med en norm i flertalet fall på 0,4 cykelplatser per anställd.

Precis som med den nya parkeringsnormen för bilar är normen för cyklar flexibel, för att kunna anpassas efter skiftande behov.