Nyheter

”Som att resa sig upp och tycka att man har motionerat”

Gustav Fridolin, Miljöpartiets bostadspolitiska talesperson, försvarar subventioner till bostadsbyggande. Han antyder också att en sänkning av byggmomsen kan vara aktuell.

Under torsdagen höll kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell (KD) en presskonferens där han gick till hårt angrepp mot de rödgrönas bostadspolitik. Men Miljöpartiets Gustav Fridolin slår ifrån sig kritiken. Bland annat tycker han inte att det är seriöst av Mats Odell att tala om en ökning i bostadsbyggandet nu.

— Att tala om en uppåtgående trend efter 2009 är ungefär som att inte göra något och sen resa sig upp och tycka att man har motionerat. 2009 var ett katastrofår, delvis beroende på finanskrisen, men byggandet minskade redan före finanskrisen, säger Gustav Fridolin.

De rödgröna vill ha en bostadsmarknad där behoven styr byggandet, inte efterfrågan.

Kan inte talet om subventioner leda till att bostadsbyggandet stannar av?

— Om det är så, så är det ett argument för att inte låta marknaden styra. Vi måste ta ett gemsamt ansvar för att bygga, säger Gustav Fridolin.

Odells hänvisning till att kommunerna tror att 40 000 bostäder kommer att påbörjas redan nästa år skrattar Gustav Fridolin åt.

— Det där vet han och ni och alla som är insatta att den typen av enkäter och utfästelser från kommunerna, särskilt när det är valår, uppnås aldrig. Alla kommuner säger att så där mycket ska byggas, men om man sen inte tar ansvar för att det byggs så uppnås det inte, säger Gustav Fridolin.

Vad vill de rödgröna med ägarlägenheter?

— Vi har inte någon uppgörelse om att avskaffa den formen.

Ställer sig de rödgröna bakom de tre förslag som Sabo, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen har presenterat?

— Ja, det finns med i vår uppgörelse.

De rödgröna har sagt att de ska ta fram ett långsiktigt system för statligt stöd till bostadsbyggande senast 2013. I det arbetet kommer även en diskussion om sänkt byggmoms att tas upp, uppger Gustav Fridolin.

— Byggmomsen bör förändras för att underlätta byggande, framför allt för billiga hyresrätter. Hur de förändringarna ska se ut får vi göra upp om i samarbete med parterna och varandra, säger Gustav Fridolin.

Hyresgästföreningen reagerade med glädje på Mats Odells uttalande om att han vill fortsätta att stärka hyresrätten, men betonade vikten av att regeringen nu går från ord till handling.

HSB var mer kritisk till ministerns utspel. Bostadsorganisationen anser att borttagandet av subventioner inte har ersatts av någon alternativ politik.

— Alliansens besked är att bostadsmarknaden i huvudsak ska fungera utan politiska styrmedel i form av subventioner till byggandet av hyresrätter såsom den rödgröna oppositionen har föreslagit. Det innebär att alliansen nästan helt överger möjligheterna att ha ambitioner om hur man ska lösa bostadsbristen med flera viktiga välfärdsfrågor, säger Linn Matic, bostadspolitisk chefsexpert på HSB Riksförbund, i ett pressmeddelande.

HSB saknar också besked om vad alliansen vill göra för att skapa likvärdiga villkor för bostadsrätten jämfört med övriga boendeformer. Eftersom villaägare kan göra ränteavdrag medan bostadsrättsföreningar inte kan göra det anser HSB att situationen är orättvis.