Nyheter

Som ett lego i jätteformat

I den nya fabriken tillverkas byggelement i massivträ med en heldatoriserad metod. Råvaran är restträ från lokala sågverk. Det pressar ner kostnaderna och gör att företaget räknar med att vinna marknadsandelar.

— Vi är ensamma i Skandinavien om att tillverka väggelement som enbart består av trä som är självbärande och kan användas utan tilläggsisolering, säger Leif Simby, vd för MHM Scandinavia.

Det unika med MHM Scandinavia är enligt Leif Simby är en patenterad, heldatoriserad tillverkningsmetod som bygger på Cad-teknik och avancerade skär- och fräsmaskiner (CNC).

— En kund kan komma med en arkitektritning i autocad som vi sedan omvandlar till en tredimensionell maskinritning. Vi kan leverera byggelement till vilken slags byggkonstruktion som helst utan att det blir dyrare, säger Leif Simby.

Patentet ägs av det tyska företaget MHM. Svenska MHM Scandinavia är ett fristående företag som köpt tillverkningslicens och rättigheterna för den skandinaviska marknaden. I Europa finns femton MHM-fabriker som tillsammans tillverkar omkring 1 000 hus per år.

Leif Simby jämför produktionen med ett jättelego där de olika byggelementen kan sågas med millimeterprecision för fönster och öppningar för VA- och elledningar.
— Byggbolagen är inte vana vid att kunna beställa så exakta byggdelar, vilket öppnar för helt nya möjligheter, säger Leif Simby.

Fabriken i Västervik stod klar sent i höstas. Under senvintern har produktionen kommit i gång på allvar och fabriken förbereds för tvåskift. Fabriken ska klara att tillverka 400 lägenheter eller småhus per år.

Råvaran är utskottsvirke från lokala sågverk, vilket vanligtvis ratas av byggbolagen för att istället bli flis.
— Här ligger den största kostnadsbesparingen. Genom att vi inte behöver använda konstruktionsvirke kan vi pressa ner materialkostnaden med två tredjedelar, säger Leif Simby.

Den mer porösa fibern i utskottsvirket har en högre isoleringsförmåga. Den passar som material för de massiva byggelementen som består av sammanpressade träsegment. Innan sammanfogningen, som sker med aluminiumspikar, fräses fyra millimeter djupa spår i brädorna. Det gör att stillastående luft byggs in i byggelementen som därmed inte behöver någon tilläggsisolering.

MHM Scandinavia hoppas att moderna tillverkningstekniken ska göra det möjligt att ta sig in på den växande marknaden för trähus, såväl villor som flerbostadshus. I februari började bygget av det första huset, en lågenergivilla i Förslöv som är inflyttningsfärdigt om några veckor. Peab var med och monterade ihop huset för att pröva på tekniken och utvärdera byggmaterialet.

— Vårt intryck är mycket positivt, det här verkar vara bra och tåligt. Det har enkla infästningar och flexibla system, säger Maria Ragnevad på Peab i Ängelholm.

Fakta / Har 11 anställda

Namn: MHM Scandinavia.

Hemort: Västervik.

Affärsidé:Att sälja skräddarsydda hus i massivträ.

Grundat: 2003 som Innovation Consulting, bytte namn 2007.

Antal anställda:11 personer. Företaget räknar med att senare ha upp emot 30 anställda.