Nyheter

Sopförvaring under jord

På Lidingö förvaras hushållssopor under marken. Det är John Mattsons byggnads AB som har infört ett underjordiskt förvaringssystem vid sina nya lägenheter i Larsberg.

Soporna ligger nergrävda flera meter under marken, skriver Lidingö Tidning. Det gör att risken för luktproblem minskar. Ovanför markytan sticker bara en del av sopbehållaren upp. Inuti behållaren ligger en säck som man ta emot fem kubikmeter avfall. När sophämtarna ska hämta soporna kopplar de på en lyftkrok som drar upp hela sopsäcken.

— Systemet finns i andra kommuner och vi var intresserade. Det finns många fördelar; man minskar antalet transporter till fastigheterna, det går åt mindre utrymme och soporna förvaras kallt i väntan på bortforsling, säger Elisabeth Thelning, miljö- och avfallshandläggare i staden, till Lidingö Tidning.