Nyheter

Sopor i säck – en succé

Orangea säckar i jätteformat. Som svampar ploppar Big Bags säckar upp på Stockholms gator. Företaget som erbjuder effektiv sortering av byggsopor är en framgångshistoria. <br></br> — Vi expanderar med mer än 130 procent varje år, säger Big Bag

Big Bag har bara funnits i fem år. Men på den korta tiden har företaget växt närmast lavinartat. Kärnverksamheten är avfallshantering. Kunder erbjuds säckar av olika modeller eller containrar för att få hjälp med att forsla bort de oändliga mängder skräp som bildas vid byggarbeten. Avfallet vägs, sorteras och omhändertas sedan av Big Bag.

— Förra året tog vi hand om 400 000 ton avfall. Bara fem procent av detta var skräp som inte kunde återanvändas, förklarar David Borg.

Big Bag har cirka 6 000 kunder. De stora byggjättarna som Skanska och NCC är representerade men många av kunderna är enmansföretag.

Varför är ni så framgångsrika?
— Vårt koncept kom i rätt tid. Innan var avfallshanteringen föråldrad och dyr. Dessutom ligger vi i tiden med vår betoning på miljön. Vi gör det lättare för företagen att sortera och återvinna. Och idag ställs det ju också hårdare krav på byggföretag vad gäller avfallshantering.

Hur kläcktes idén med stora byggsäckar?
— En av ägarna var på semester i Spanien och såg stora säckar på byggen. Han insåg fördelarna och tog med sig intrycken hem, säger David Borg, som blev vd på Big Bag för två år sedan.

Förra året utökade Big Bag sin verksamhet. Nu erbjuds också försäljning av jord- och stenprodukter samt leverans och frambärning av material när till exempel underlag till husbyggen behövs. Framgångssagan tycks alltså vara total men samtidigt finns det problem som skorrar. Förra året blev de stora säckarna så många och skrymmande att polisen reagerade.

— Vi har en dialog med polisen och de inser att säckar är bättre än containrar. Sedan händer det att säckar glöms bort när ett bygge är klart. Ibland av oss och ibland av byggherren men på det stora hela är det ett litet problem. Vi hämtar ungefär 800 säckar i veckan. På sin höjd är det under samma tid två säckar som blir kvar. Då brukar allmänheten höra av sig, kommenterar David Borg.

Vad kan Big Bag bli bättre på?
— Vår sopsortering kan bli ännu bättre. Sedan önskar jag att dialogen med kunderna förbättras. Det var lätt så länge Big Bag var ett litet företag men i takt med att vi växer blir det svårare.

Big Bag

Grundat: 2003.
Hemort:Stockholm.
Antal anställda:Cirka 75 personer.
Nyanställningar 2007:Cirka 45 personer.
Omsättning 2007: 60 miljoner kronor.
Vinstresultat 2007:Cirka 4 miljoner kronor.
Affärsidé: Erbjuder kunder en effektiv och modern avfallshantering med hjälp av storsäckar, containrar och entreprenadverksamhet.