Nyheter

Soptipp fortfarande för farlig arbetsplats

Arbetet är fortsatt stoppat på Högbergs avfallsanläggning i Kramfors. I höstas fick arbetarna bland annat huvudvärk och andningssvårigheter sedan de exponerats för gaser från tippen. Nu har alla arbetarna blivit läkarundersökta och kommunen har lämnat in

Arbetarskydd har tidigare berättat om arbetarna på Högbergs avfallsanläggning. Företaget Rubensson Mark AB grävde för kommunens räkning upp gamla dräneringsrör för att byta ut dem mot nya sedan det upptäckts att förorenat vatten läckte ut på fel ställen. Arbetarna skulle även täcka en slänt med en gummimatta.

Men arbetarna fick symtom som irriterade ögon, huvudvärk, näsblod, kräkningar och halsbränna, troligtvis orsakat av den illaluktande gasen. Allt arbete stoppades. Seko:s regionala skyddsombud Lars Kempe tog beslutet att skicka hem arbetarna den 18 oktober. Dagen efter fastställde Arbetsmiljöverket arbetsstoppet. Verket konstaterade under inspektionen att arbetarnas oro var både påtaglig och befogad. Sedan dess har anläggningen stått stilla.

Nu har alla anställda och underleverantörer som jobbat åt leverantören Rubensson Marks på anläggningen genomgått läkarundersökningar. Alla utom en tycks ha klarat sig utan skador.

— En person skulle utredas vidare i Sundsvall. Han har varit dålig och trött. Det ska utredas om symtomen bara beror på påverkan från soptippens gaser eller om det är någon kombination av en infektion eller något virus eller så, säger arbetarnas chef Ola Rubensson på Rubensson Mark AB.

Huvudskyddsombudet var efter arbetsstoppet kritiskt till att kommunen låtit entreprenören börja arbeta utan att någon ordentlig riskbedömning gjorts. En första preliminär delrapport har nu lämnats in till Arbetsmiljöverket om hur långt man kommit med att uppfylla kraven för att arbetet ska kunna återupptas. Verket krävde förutom läkarundersökningar av arbetarna även undersökningar av vilka farliga kemiska ämnen och mikrobiologiska arbetsmiljörisker som finns på platsen. Det fortsatta arbetet måste också ske på minimal risk.

— Vi håller på att slutföra riskanalysen. Sedan ska det göras en arbetsmiljöplan för de fortsatta arbetena, säger Staffan Östman, teknisk chef på Kramfors kommun.

Några luftmätningar gjordes i samband med att arbetet stoppades på avfallsanläggningen. Till våren ska provtagningar och fler luftmätningar göras.

Planen är att den återstående ledningsdragningen ska ske på en dags jobb så fort Arbetsmiljöverket ger klartecken. Helst bör det göras innan snösmältningen.

— Men arbetet med att täcka in mark och fylla upp räknar vi inte med att kunna göra förrän till våren, säger Staffan Östman.