Nyheter

Sossarnas Slussen presenterat

Färre hus och en smalare bilbro. Det är Socialdemokraternas vision om nya Slussen.

Socialdemokraterna i Stockholm lanserar ett eget förslag på hur Slussen i Stockholm kan utformas. Förslaget kommer lagom till stadsbyggnadsnämndens möte om en fortsatt planprocess kring Slussen under torsdagen. Partiet vill dessutom göra Slussen till en punkt på sitt lokala valprogram.

— Det var under partidistriktets årsmöte i april som vi kom fram till att vi ville arbeta fram ett eget förslag, förklarar oppositionsborgarrådet Carin Jämtin (S).

Varför är ert förslag bättre än det som arkitekterna lade fram?

— Det handlar självklart om att utsikten över vattnet blir tydligare kvar. Sedan handlar det också om att vägen smalnar av från åtta till sex körfält. Vi föreslår att all trafik som ska till och från Nacka inte ska använda sig av Skeppsbron utan av Centralbron, säger Carin Jämtin.

Socialdemokraterna föreslår att den mest omdiskuterade byggnaden, som hittills planerats ligga mitt på Slussen, tas bort. Men husets tänkta kulturverksamhet ska vara kvar.

— Vi har lagt fram tre olika skisser på hur man kan lösa det. Vi vill ha en profilbyggnad men den ska passa in bättre i omgivningen. Min favorit är skissen där byggnaden är delvis nedgrävd. Den är lite udda men tar samtidigt inte över. Det är lite som när det nyligen satt en liten röd stuga på Globens topp. Jag blev glad av den men den tog inte över intrycket av miljön, säger Carin Jämtin.

Kan man kalla en delvis nedgrävd byggnad för en profilbyggnad?

— Det är en bra fråga. Jag vet faktiskt inte. Men som sagt, den ska ju i så fall sticka upp lite också.

I tidigare sammanhang har Carin Jämtin sagt att hon ser glaspyramiden utanför Louvren i Paris, som en tänkbar förebild.

Hur originellt är det att vilja bygga en mindre kopia av Louvrens glaspyramid?

— Nja, vad jag menar är att man där lyckats integrera en ny byggnad i en historisk miljö på ett väldigt bra sätt. Det behöver inte betyda att vi ska bygga en glaspyramid. Det kan istället vara någonting, runt. Eller varför inte en minitriumfbåge?

Det är mycket prat om den fria utsikten, men hur ser ni på de nya byggnadernas utformning?

— Vi har tänkt mycket på det. Inte bara av estetiska skäl utan också utifrån bulleraspekter. Det kan handla om att bygga mer runda former, med olika sorters material och med mer detaljer. Men det är ingenting som vi i nuläget har lagt ned tid på. Det kommer i ett senare skede, säger Carin Jämtin.

Förslaget ska nu läggas fram för de övriga partierna i staden under torsdagens möte i stadsbyggnadsnämnden.

— När det handlar om utsikten kommer nog ingen att invända. Sedan har jag hört i korridorerna att det säkert kommer att finnas olika åsikter om utformningen av huset med kulturverksamhet och den trafiktekniska lösningen för bron.

Socialdemokraternas tankar på ett nytt Slussen får dock mothugg av stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

— Jag kan inte se hur deras trafiklösning med färre körfält ska kunna lösas i praktiken, utan att leda in mer trafik i staden. Har de gjort en konsekvensanalys, säger hon.

Kristina Alvendal anser också att den presenterade utformningen av huset med kulturverksamhet inte är helt lyckad.

— Vi är överrens om att utformningen ska ses över. Sedan vet jag inte hur seriöst det är med att utforma någonting som ser ut som pyramiden i Louvren. Det är ju lite taffligt kanske att gå den vägen. Vi ska göra något eget, säger hon.

Minst ett och ett halvt år kvar

Torsdagen den 10 juni presenteras alla yttranden som kommit in om nya Slussen för stadsbyggnadsnämnden.

Den 21 juni beslutar antagligen kommunfullmäktige om den ekonomiska planen för nya Slussen.

En ny utställning av Slussen kan bli aktuell i slutet av året.

Kommunfullmäktige tar antagligen ett beslut om detaljplanen det första kvartalet 2011.

Bygget kan tidigast sätta igång 2012.

Därefter ska en ny planprocess ta vid där bland annat de nya husens utformning behandlas.