Nyheter

SP dömer ut svenska tätskikt

Fem olika tätskikt för badrum har testats av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP. Samtliga fem skikt läckte. Oacceptabelt, konstaterar forskarna.

Enligt de nya branschreglerna från Byggkeramikrådet ska tätskiktet i våtzon 1, det mest utsatta utrymmet i våtrum, bestå av ett foliesystem om väggar och golv har skivkonstruktioner. Det betyder att golv och väggar ska täckas av en sammanhängande, förtillverkad folie eller duk.

Branschreglerna ändrades för att man ville tillmötesgå försäkringsbolagens krav på bättre tätskikt och för att minska risken för slarv och fusk.

Men nu visar en undersökning av SP att de nya foliesystemen inte håller måttet. SP har genomfört en funktionsprovning av fem system som är godkända av Byggkeramikrådet. Samtliga fem system läckte.

— Man borde ha gjort provningar i stor omfattning tidigare, säger Ingemar Samuelson, som tillsammans med Anders Jansson har utfört provningen.

SP-forskarna anser att läckagen är oacceptabla eftersom de inte verkar bero på själva monteringen utan på ett systemfel. Resultaten tyder nämligen på att det är skarvtekniken som orsakar läckagen.

Samtidigt ser SP-forskarna en risk för att systemen monteras på ett mindre noggrant sätt och får en kortare torktid på byggarbetsplatserna än vid provningen. I så fall ökar risken för läckage ytterligare.

Anders Jansson och Ingemar Samuelson drar slutsatsen att systemen har små eller inga säkerhetsmarginaler. De ser också en risk i att plattsättarna inte har den kunskap som krävs för att montera systemen.

Det är foliesystem från fem olika leverantörer som SP har testat. Vilka de fem leverantörerna är avslöjas dock inte i rapporten. Systemen har valts ut av Länsförsäkringar, som har finansierat studien.

Foliesystemen har testats genom att provlådor har klätts med de olika tätskikten och försetts med golvbrunnar och röranslutningar. Provlådorna har sedan fyllts med vatten och forskarna har undersökt om och var läckage har uppstått.

Vad tror du att rapporten kommer att leda till?

— Att man skärper sig och fokuserar på de här detaljerna. Alla kommer att bättra sig här. Vi har väldigt goda erfarenheter av det från tidigare rapporter, som marknaden verkligen har tagit till sig, säger Ingemar Samuelson.

Trots att samtliga testade system läckte tycker SP-forskarna ändå att folierna generellt sett är bättre än de vätskebaserade systemen. Resultaten visar att alla detaljer går att göra vattentäta om tätningarna utförs på rätt sätt och om man väljer en skarvteknik som inte innebär uttorkning av fukt mellan två täta skikt.