Nyheter

SP: ”Villaägarnas riksförbund misstolkar undersökningen”

Byggbranschen och Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP, mörkar om antalet fuktskadade hus, säger Villaägarnas riksförbund. De har medvetet tolkat oss fel, kontrar SP.

Efter att Villaägarnas riksförbund under måndagen kritiserade SP: s färska rapport om fuktskadade hus, så kontrar nu Ingemar Samuelson, ansvarig för utredningen på SP.

— Det mesta är medvetna misstolkningar. De anser att vi mörkat information, och det har vi så klart inte gjort, säger han.

Villaägarnas riksförbund kritiserar bland annat undersökningen eftersom hus anses skadade först då minst en fasad behöver byggas om.

— Vi har hela tiden sagt att det kan finnas mindre, lokala skador också. Men i de fall där man inte hittat indikationer på fuktskador så behövs det inte mer än lokala åtgärder, där det finns svagheter i konstruktionen som kan leda till fuktskador, säger Ingemar Samuelson.

”Inte slumpmässigt urval”

Ingemar Samuelson är också kritisk till Villaägarnas tolkning av hur många hus som kan ha fuktskador.

— De skriver att tusentals hus har fuktskador eftersom 98 procent av husen i undersökningen, där fasaderna frilagts för kontroll, hade en riklig påväxt av mikroorganismer. Men det är ju inte ett slumpmässigt urval. Vi frilade just de fasaderna eftersom ovanligt höga fuktvärden påvisades just där. Vi ville se på sambandet mellan höga fuktvärden och mögel och det fanns tydligt, säger han.

Villaägarna kritiserar rapporten eftersom den tagits fram av en projektgrupp utan konsumentrepresentation. Hur kommenterar du det?

— När problemen med enstegstätade fasader uppdagades för några år sedan så ansågs det vara ett tekniskt branschproblem. Därför består projektgruppen av till exempel byggbolag. Sedan är SP ett opartiskt institut och våra resultat är tekniskt oberoende. Om de sedan tolkas opartiskt är en annan sak.

Ingemar Samuelson påpekar också att resultaten i undersökningen är tillräckligt skrämmande som de är.

— Vi talar om att minst 55 procent av de undersökta husen har fasader som behöver bytas ut. Det är en fullständig katastrof, säger han.