Nyheter

”Spårbilar bästa lösningen”

Nya genomfartsleder är inte samhällsekonomiskt lönsamma att bygga. Stockholms trafikproblem löses bättre med en satsning på spårbilar, höjda trängselskatter och en ny pendeltågslinje. Det skriver Statens institut för kommunikationsanalys i en ny rapport.

Spårbilar, små förarlösa vagnar med datorstyrda system, som färdas några meter upp i luften på specialbyggda banor. Det är framtidens transportlösning för Storstockholm enligt Sika, Statens institut för kommunikationsanalys. Spårbilsystemet finns inte på marknaden ännu, men tekniken är under utveckling och pilotprojekt är planerade på flera håll i världen.

— Vår studie visar att spårbilsystem kan bli lönsamt i städer med mycket resande, men också som ett medel för ökad pendling och regional tillväxt i områden som Mälardalen, säger Björn Olsson, projektledare för spårbilanalysen.

Sika har gjort två fallstudier rörande hur spårbilar tillsammans med utbyggd kollektivtrafik skulle kunna möta ökat resande och samtidigt möta de transportpolitiska målen om tillgänglighet och miljö. Den ena gäller etablering av spårbilar i Stockholm som en del av en lösning på stans trafikproblem. Den andra studien utvärderar ett fullt utbyggt spårbilsystem i hela Mälardalen, som ett bidrag till en hållbar regionutveckling.

Inga nya vägar finns med i rapporten, då de enligt Sika inte uppfyller de transportpolitiska målen. Trots detta är trafikplanerna för Stockholm framför allt inriktade på nya vägar. Ett exempel är Förbifart Stockholm, som beräknas kosta 25 miljarder kronor. Det har kritiserats av Naturvårdsverket, som anser att Förbifart Stockholm inte är samhällsekonomiskt lönsamt.

Sikas slutsatser applåderas av ett antal kommunpolitiker från Eskilstuna, Uddevalla, Värmdö och Stockholm i en debattartikel i Upsala Nya Tidning. De anser att, bland de infrastruktursatsningar i hundramiljardersklassen som nu diskuteras av politikerna, måste rejäla investeringar i spårbilar finnas med.
”Systemet (med spårbilar) utnyttjar det bästa hos såväl bilismen som kollektivtrafiken. Det är energisnålt, miljövänligt, säkert och kostnadseffektivt”, skriver politikerna tillsammans med KTH-professorn Ingmar Andréasson.