Nyheter

Sparrisen är startskottet

Ett före detta kontorshus i Solna har byggts om till hyresrätter och kommersiella lokaler. För att utnyttja läget maximalt har man dessutom byggt ägarlägenheter på taket. ”Den blandade upplåtelseformen ser jag bara som positiv”, säger Anders Ekegren, stadsbyggnadskommunalråd i Solna.

Stokholms första ägarlägenheter är klara för inflyttning. På taket till en gammal kontorsfastighet på Jungfrudansen i Huvudsta i Solna står åtta radhus med äganderätt. För att möjliggöra äganderätt tillämpas tredimensionell fastighetsbildning eftersom det, till skillnad från vid villaboende, finns grannar även i vertikalplanet.

– Utmaningen har varit att kombinera ägarlägenheter och hyresrätter i en och samma byggnad, men tillsammans med lantmäterier har vi kommit fram till en bra lösning, säger Jörgen Engström, vd på Wåhlin Fastigheter.

Det har varit viktigt att bestämma vart i väggar, golv och tak som gränserna går.

– Vi äger hissar, trappor, parken och även takterrasserna, som vi kan behöva komma åt för att skotta snö. Fastighetsägarna har servitut på att använda dessa ytor, berättar Mårten Norén, fastighetschef på Wåhlin.

Viss maskinell utrustning som värmeväxlare och inkommande vattenstammar kommer radhusägarna att äga tillsammans i en samfällighetsförening.

I botten av fastigheten finns ett gruppboende. I huset finns också 110 hyresrätter. För Wåhlin Fastigheter är hyresrätter den vanligaste upplåtelseformen, men nu utvecklar man ett koncept för ägarlägenheter som visat sig passa perfekt för vindsvåningar och hustak.

– När man bygger om och bygger till är det lämpligt att omvandla vindsvåningar till ägarlägenheter. Dagens system för hyressättning gör det inte möjligt att bygga hyresrätter i dessa lägen, menar Mårten Norén.

För Wåhlin Fastigheter utgör radhusen i Solna startskottet för ägarlägenheter i Stockholm, men de har redan fler projekt på gång, ett i Sundbyberg och ett på Döbelnsgatan i city.

– Att det inte byggs fler ägarlägenheter tror jag beror på att de stora byggbolagen bara har organisation för att bygga bostadsrätter, en bostadsform som vuxit sig jättestark i Sverige.

En stor fördel med att bygga på befintliga hustak är att man förtätar utan att göra anspråk på grönytor.

– Jag vet massor av platta tak i Solna. Många av 60-talshusen har platta tak, och om man ändå ska renovera dem kan man passa på att bygga lägenheter på taken. Med blandade upplåtelseformer får man en annan befolkningssammansättning och motverkar segregationen, säger Anders Ekegren (fp).

Enligt Anders Ekegren har om- och tillbyggnaden höjt statusen på hela området.

– Här har man förvandlat ett genuint fult kontorshus från 1975 till den urbaniserade människans dröm, radhus i centralt läge men utan krav på gräsklippning!

–  Utmaningen har varit att omvandla denna megabyggnad till en stad på höjden, säger arkitekten Alessandro Ripellino, Rosenbergs arkitekter.

Intresset för radhusen har varit över förväntan, trots att ägandeformen är ny och priserna ligger på mellan fem och sju miljoner kronor.

– På första visningen kom det 200 sällskap, men nu har vi cirka 50-60 namn som är intresserade av de åtta lägenheterna. Det här är frihet på taket, säger Jens Öhling på Magnussons Mäkleri.

Susanne Bengtsson
[email protected]

Projekt Sparrisen

Äganderätt:

8 st radhus, 3-5 rum och kök, 98-126 kvm.

Utgångspriser: 4.975.000 – 6.775.000 kr.

Driftkostnad ca 3.200 kr/mån.