Nyheter

Specialprogrammet löste logistikröran

Ett specialdesignat, internetbaserat bokningssystem fick ordning på byggleveranserna till bostadsprojektet Svante i Malmö. <br></br> — Fyra av fem leveranser kom på utsatt tid och min insats för att administrera leveranserna minskade med 60 pr

Byggandet av Svante skulle bli en logistisk utmaning. Innerstadsläget med tät trafik på anslutande gator och ett samtidigt pågående storbygge på granntomten riskerade att skapa kaos i transporterna till och från arbetsplatsen. Redan från början hade MKB därför krav på materialleverantörerna att de skulle anmäla sina körningar två dagar i förväg.

— I början jobbade jag med papper och penna för att registrera bokningarna och whiteboard för att upprätta det dagliga schemat över vad som skulle komma, när och vilken lossningsplats som tilldelats. Det var otympligt, tidsödande och inte minst svårt att kommunicera ut på arbetsplatsen, berättar Andreas Svensson.

Inspirerad av ryktet om att man i Danmark tagit datorn till hjälp för leveranslogistiken satte sig Andreas Svensson tillsammans med Peabs IT-ansvarige Jörgen Andersson och företaget Prolog för att utveckla ett elektroniskt bokningsverktyg. Några månader efter byggstarten fanns en prototyp klar som gjorde det möjligt för leverantörerna själva att boka dag och klockslag för leverans, lossningsplats, vid behov lossningshjälp med kran och beräknad lossningstid.

Alla bjöds in till ett möte där det nya hjälpmedlet presenterades.

— En del protesterade och menade att så kunde de inte jobba men med utbildningsinsatser och lite press från vår sida gick motståndet över. ”Pressen” bestod i att den som inte bokade via datorn riskerade att stoppas vid grindarna och få vänta där tills det eventuellt fanns utrymme att ta emot leveransen.

— Åtgärden behövdes bara ett par gånger och då mot leverantör som upprepade gånger skickat material utan föregående bokning. Man tar inte gärna till en åtgärd som lätt stör produktionen, säger Andreas Svensson.

En utvärdering av bokningssystemet för perioden mars t o m december 2007 visar att 925 leveranser registrerats.

  • 76 procent anlände på rätt tid med en marginal på +/- 30 minuter.
  • 79 procent var klara med lossningen innan eller på utsatt tid och 74 procent av leveranserna lossades på mindre än 60 minuter.

— Den tid som jag la ner på att administrera leveranserna minskade med 60 procent när bokningsverktyget tagits i bruk. En stor fördel med systemet är också att alla på arbetsplatsen via TV-monitorer kan se vad som anländer den aktuella dagen. Monitorer finns i matsalen och i vaktkurerna vid grindarna.

Utvecklandet av leveranslogistiken ingår i ett större logistikprojekt i samarbete med Boverket, som bidragit med 1, 2 miljoner kronor till projektet.

Under resans gång har det internetbaserade bokningssystemet utvecklats och förbättrats till en allmänt användbar version med flexibilitet för vilken byggarbetsplats som helst. Peab har redan introducerat det i flera nya byggprojekt i Skåne och Stockholm.

Byggprojektet kvarteret Svante

Projekt:Bostadskvarter vid Malmös norra infart.

Byggherre: MKB Fastigheter.

Entreprenad:14 delentreprenader.

Entreprenör:Peab.

Arkitekt:Bertil Öhrström, Sweco/FFNS.

Projektledare:Björn Rosengren, Byggkonsulten Björn Rosengren AB.

Byggstart: Våren 2006.

Klart: Sommaren 2008.

Kostnad:340 miljoner.