Digitalisering

Spindeln i nätet för ökad digitalisering

Dox bidrar till digitalisering i byggbranschen.
Jovan Paskota och Per-Olof Staam.

Byggbranschen har påbörjat sin resa mot en ökad digitalisering. Men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Två tekniknördar från Skövde har ambitionen att stå längst fram i den pågående revolutionen.

För några år sedan började allt fler inom bygg- och fastighetsbranschen prata om proptech som framtidens lösning för en effektivare byggprocess och förvaltning. Idag är det en självklarhet för de flesta aktörer men det varier lite vad man lägger in i begreppet.

– Lite förenklat skulle man kunna säga att man kopplar den digitala världen med verkligheten. Man skapar en spegelbild av verkligheten i digital form. Det vi kallar för en digitaltvilling. Det är den fulländade proptechlösningen, säger Per-Olof Staam, en av grundarna och marknadschef på Dox.

Idag är Dox en välkänd aktör inom proptech men det började i blygsam skala när företaget startade i mitten av 1980-talet av två teknikintresserade nördar från Skövde. De inledde sin verksamhet med att sälja och distribuera ritprogrammet Autocad. Då var det bara möjligt att rita linjer och cirklar med hjälp av en dator och en speciell skrivare. Under flera år hade de ett digert arbete med att försöka övertyga arkitekter att använda tekniken.

– I början var det ett jättestort motstånd från arkitekterna. De ville visa sin konstnärlighet i ritningarna och jobba traditionellt med sina pennor. Det ansågs opersonligt att göra en CAD-ritning. Där började hela den här resan. Efter det har tekniken gått jättefort till dagens möjligheter att göra tredimensionella modeller och koppla intelligens till ritningarna. Men bygg- och fastighetsbranschen har legat långt efter i utvecklingen. Där har exempelvis fordonsindustrin varit mycket snabbare att ta till sig den nya tekniken, säger Per-Olof Staam

I ett tidigt skede av företagets historia byggde man också världens första konfiguration där kunden kunde skapa en kontorsmiljö i 3D som sedan kopplades till en artikeldatabas. Revolutionen hade börjat.

Dagens proptechlösning kan spänna från projekteringen av fastigheten till själva förvaltningen. Arbetet börjar med att tredimensionella modeller som skapas i BIM och därefter kan hela processen styras digitalt. Det behövs inga pappersritningar eller fysiska uppföljningar för att kontrollera en åtgärd på ett byggprojekt. I plattformen finns både en ronderingsmodul och en ärendemodul där den ansvarige kan sätta ut kartnålar för att markera åtgärder som måste fixas. Därefter kan den som ska utföra arbetet titta i den tredimensionella modellen vart vederbörande ska gå och vad som behöver göras.

– Vi kan ta ett aktuellt exempel där man hade 12 000 ärendepunkter. Det blir väldigt svårt att hantera manuellt. Det finns ingen som har tid att ta en elektriker i handen och visa alla fel som behöver åtgärdas. Med vår lösning kan hantverkaren själv gå in i modellen och se vilket rum det handlar om och vad det är som behöver åtgärdas. När arbetet är utfört rapporterar man in det i systemet. Ledtiderna mellan den ansvarige och utförande har minskat avsevärt, säger Jovan Paskota, medgrundare och vd för Dox.

När fastighetsägare tar över projektet finns alla dokument rörande en specifik byggnad samlade i en dokumentportfölj i molnet. De får också en överblick över alla aktuella händelser i fastigheten. Om ett filter behöver bytas i fläktsystemet går det per automatik en signal till det digitala projektsystemet som i sin tur kopplar in en servicetekniker som får utföra jobbet. När det är klart signeras och dokumenteras bytet av filtret digitalt.

I Dox egna plattform finns inte alla applikationer som krävs under ett byggprojekt men de jobbar med så kallade öppna API:er vilket innebär att de är kompatibla med andra system.

– Vi ska vara bäst på det vi är bra på men ett byggföretag ska kunna använda sina befintliga lösningar från andra leverantörer i vår plattform. Vi blir spindeln i nätet för digitaliseringen, säger Jovan Paskota.

Ett exempel på en extern aktör som är kompatibel är företaget Skymaps lösning för att skapa tredimensionella kartbilder av mark. De använder drönare som fotar av markområden där fastigheten ska uppföras som sedan ligger till grund för modellen.

Några uppmärksammat projekt som hanterats i Dox är Universeums publika visualiseringslabb i Göteborg som blev klart i dagarna, forskningscentret GoCo i Mölndal samt kontorsfastigheten Nodi i Hovås.

– Det är många av de större bolagen som kommit i gång men det är ingen som är i mål. Det går åt rätt håll men det handlar om att hitta nya sätt att arbeta. Det räcker inte med att bara köpa in ett datasystem och sedan är man klar. Det finns väldigt mycket kvar att göra. Även om vi kommit en bit på väg finns det väldigt mycket kvar att göra. Vi är fortfarande två tekniknördar som gillar att uppfinna och utveckla nya lösningar, säger Per-Olof Staam.

Några av aktörerna som implementerat Dox är Serneke, Bra Bygg och Next step. Andra aktörer som NCC och Skanska har egna lösningar för att digitalisera byggprocessen.

Fakta:

Bakgrund: Företaget Dox grundades av Per-Olof Staam och Jovan Paskota i Skövde år 1985. Idag har man ett tiotal anställda i Skövde och en utvecklingsavdelning i Serbien.
Proptech: Är en förkortning av engelskans Property technology och kan översättas med svenskans fastighetsteknik. Kortfattat handlar det om tillämpning av informationsteknik och plattformsekonomi på bygg- och fastighetsmarknader. Syftet är att minska pappersarbete samt göra transaktioner snabbare, effektivare och säkrare.