Nyheter

Splittring hotar kamp mot svartjobb

Byggnads och Sveriges Byggindustrier har stått enade i kampen mot svartjobben inom branschen. Nu splittras de av ett återuppväckt förslag om hårdare kontroll av underentreprenörer från fackförbundet.

För ett par år sedan föreslog Skatteverket ett entreprenadavdrag, där huvudentreprenörerna för ett byggprojekt skulle betala in skatter och avgifter för sina underentreprenörer. Förslaget möttes av hård kritik från byggarbetsgivarna och hamnade så småningom i papperskorgen.

Nu riskeras samarbetet mellan Byggnadsarbetarförbundet och Sveriges Byggindustrier, BI, i kampen mot svartjobben. Fackförbundet väcker återigen frågan en utökad kontroll av underentreprenörer. Byggnads kräver att stora byggbolag som till exempel NCC, Skanska och Peab ska bli ansvariga för att deras underentreprenörer jobbar vitt.

– Omöjligt, det är inte praktiskt genomförbart, säger Bo Antoni, vd i Sveriges Byggindustrier.
– Det går att få en bättre kontroll på underentreprenörer, kontrar Hans Tilly, förbundsordförande i Byggnads.
– Det är ungefär som om att kräva att Byggnads ansvarar för att alla enskilda byggnadsarbetare jobbar vitt. Vi ser ju i analysen som Brottsförebyggande rådet gjort att det här rör sig om slipade brottslingar, de är skickliga på att få sina företag att se okej ut, säger Bo Antoni.
– Ibland måste man gå den besvärliga vägen, anser Hans Tilly.
Han ser det som ett stort problem att byggföretag, i dessa tider av arbetskraftsbrist och tidspressade byggprojekt, visat sig vara beredda att anlita svart arbetskraft för att klara arbetstoppar.

Övriga förslag på åtgärder mot svartjobben i branschen är de båda parterna fortfarande överens om. Det gäller att Skatteverket ska få genomföra oanmälda besök på byggarbetsplatserna och att skatter och avgifter för byggföretagens anställda redovisas på individnivå varje månad, i stället för som nu genom en klumpsumma vid årets slut.