Nyheter

SSAB och Cementa påverkas mest

Hur ser stora byggmaterialproducenter på att priset på utsläppsrätter ökar? 
En konkurrensfördel för stålet, enligt SSAB. 
Betydande utmaning med prishöjningarna, säger Cementa.


Ståltillverkaren SSAB toppar fortfarande listan som Sveriges största utsläppare, de släppte ut 4,9 miljoner ton koldioxid förra året vilket är nästan tolv procent av Sveriges koldioxidutsläpp.

Enligt Thomas Hörnfeldt, hållbarhetschef på SSAB är de dock de mest koldioxideffektiva stålföretaget i Europa vilket gör att de får en konkurrensfördel gentemot andra stålföretag när priset på koldioxidutsläpp ökar.

– Redan idag ligger koldioxidutsläppen från våra masugnar 7 procent under det europeiska genomsnittet och vi satsar på att vara ett fossilfritt företag senast 2045.

Det ska enligt Thomas Hörnfeldt ske genom att kolet i ståltillverkningen byts ut till vätgas. En teknik som SSAB utvecklar tillsammans med LKAB och Vattenfall och kommer att testa i en pilotanläggning som just nu byggs i Luleå.

– På lång sikt ska vi producera vätgasproducerat stål. Så länge minskar vi även utsläppen genom att använda återvunnet skrot, säger Thomas Hörnfeldt.

Skrotet smälts till största delen med elektricitet och koldioxidutsläppen är mindre än en tiondel av de utsläpp som genereras i samband med järnmalmsbaserad ståltillverkning. 

– Det enda problemet är att det inte finns tillräckligt mycket skrot. Återvinningsgraden av stål är hög och livslängden är lång. Men stålkonsumtionen ökar i och med urbanisering och ökad befolkning så för att täcka behovet kommer världen att behöva järnmalmsbaserat stål, menar Thomas Hörnfeldt.

Cementa som orsakade näst mest utsläpp i Sverige under 2018 ökade sina utsläpp med mer än 150 000 ton under 2018 på grund av ökad produktion till följd av stark efterfrågan. För att ställa om till ökade energi- och miljökrav har företaget under 2019 avvecklat sin produktion i Degerhamn på Öland och koncentrerar sin cementtillverkning till sina större fabriker.

Tillsammans med Vattenfall undersöker även företaget möjligheterna att delvis elektrifiera tillverkningen. För att bli helt klimatneutrala till 2030, vilket är företagets uttalade ambition, kommer det dock krävas en större utbyggnad av kommersiella och storskaliga lösningar för att avskilja koldioxid och geologiskt lagra koldioxid (CCS) vilket inte finns på plats ännu.

I dagsläget ser Cementa betydande utmaningar med ett ökat pris på koldioxid.

– Det har en ganska kraftig påverkan på Cementas resultat. Vi har sett en prisuppgång det senaste året där priserna har gått upp från 5-7 euro per ton till att ligga på upp emot 25 euro per ton, säger Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef på Cementa.

Cementa vill avvakta med ytterligare kommentarer kring hur resultatet påverkas av de stigande priserna på utsläppsrätter tills bolagets årsredovisning offentliggörs.

Text: Jennie Krook


FAKTA: Klimatutsläpp för anläggningar inom EU:s utsläppshandel 2018

  • Utsläppen från de svenska anläggningar som ingår i EU:s handelssystem ETS (Emissions Trading System) med utsläppsrätter står för cirka 37 procent av Sveriges nationella klimatutsläpp.
  • Utsläppen från järn- och stålindustrin minskade under 2018.
  • Utsläppen från el- och fjärrvärmeproduktion ökade i ungefär lika stor grad jämfört med 2017. (cirka 2 % av hela ETS utsläppen i Sverige).
  • I kombination med ökad produktion av diesel, cement och plast blev det under 2018 en svag ökning av de totala utsläppen inom utsläppshandeln i Sverige.
Källa: Naturvårdsverket