Nyheter

SSM avser minska antalet medarbetare

SSM genomför en omställning från bostadsrätter till övervägande hyresrätter. Foto: Susanne Bengtsson

Till följd av SSM:s pågående omställning till mestadels hyresrättsprojekt avser bolaget att minska antalet medarbetare inom marknadsföring och försäljning. Anpassningen bedöms medföra en årlig kostnadsbesparing om 6,5 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Bostadsutvecklaren SSM Holding AB antog under 2019 en ny femårig affärsplan fokuserad på hyresrättsprojekt med enstaka inslag av bostadsrättsprojekt. Till följd av bolagets pågående omställning till mestadels hyresrättsprojekt avser SSM att minska antalet medarbetare inom marknadsföring och försäljning. 

Anpassningen bedöms medföra en årlig kostnadsbesparing om 6,5 miljoner kronor. Omstruktureringskostnader bedöms belasta Q2 2020 med 3,3 miljoner.

– SSM fortsätter att ställa om verksamheten till hyresrättsprojekt med enstaka inslag av bostadsrättsprojekt, säger Mattias Lundgren, VD och koncernchef för SSM.

Utöver omställningen ovan har pandemin covid-19 påverkat bolagets projekt under utveckling, vilket får till följd att SSM avser att införa så kallat korttidsarbete för delar av personalen. SSM har påkallat fackliga förhandlingar avseende de planerade förändringarna.
 
Enligt kvartalsrapporten redovisar SSM ett resultat efter skatt på -8,5 miljoner kronor för det första kvartalet 2020 (-19,9). Rörelseresultatet blev 0,8 miljoner kronor (-12,4) och nettoomsättningen uppgick till 48,9 miljoner kronor (15,4).
 

Sammanfattning av januari – mars 2020:

  • Nettoomsättning i egen regi ökade till 48,9 MSEK (15,4), varav 35,8 MSEK utgörs av intäktsavräkning från hyresrättsprojektet Täby Turf.
  • Rörelseresultat förbättrades och uppgick till 0,8 MSEK (-12,4). Bostadsrättsprojekten West Side Solna och Metronomen bidrog till resultatet med 6,6 MSEK respektive 6,4 MSEK.
  • Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 13,7 MSEK (?32,0), varav avyttringen av Bromma Square Q4 2019 tillförde bolaget 42,9 MSEK under Q1 2020.
  • Avtal tecknade om försäljning av hälften av aktierna i hyresrättsprojektet Älvsjö Quarters respektive samarbete avseende bostadsrättsprojektet Järnet i Bromma, till ett sammanlagt belopp om 34,0 MSEK, varav 0,5 MSEK har tillförts bolaget under kvartalet.
  • Avsiktsförklaring tecknad avseende försäljning av JV-projektet Tellus Towers.
  • Bolagets utestående obligationslån som motsvarar 369,0 MSEK förlängdes med två år, fram till maj 2022. Amortering avses ske med minst 161,4 MSEK under 2020.
Nyhetsbyrån Direkt/Byggvärlden