Nyheter

SSM avser sälja projektet Tellus Towers

Tellus Tower består av totalt fyra hus, varav två med 78 respektive 58 våningar. Bild: SSM

Bostadsutvecklaren SSM tecknade på måndagen en icke bindande avsiktsförklaring om försäljning av joint venture-projektet Tellus Towers med cirka 1.200 byggrätter, merparten planerade som bostadsrätter, till Clear Real Estate Holding.
Det framgår av ett pressmeddelande.

Clear Real Estate Holding kontrolleras av SSM:s styrelseledamöter och aktieägare Ulf Morelius samt Ulf Sjöstrand och är därmed att anse som närstående till SSM.

– Tellus Towers är ett framåtriktat projekt för Stockholmsregionen och har potential att skapa ett flerdimensionellt värde för Telefonplan och söderort. SSM gör bedömningen, baserat på vår nyligen antagna femåriga affärsplan, att fortsatt utveckling av projektet bör ske av annan aktör, säger SSM:s vd Mattias Lundgren.

Ett eventuellt bindande avtal avseende försäljning av JV-projektet Tellus Towers förutsätter att SSM och den nuvarande JV-partner Partners Group samt Clear Real Estate Holding enas om villkoren för en försäljning.

SSM avser att återkomma med ytterligare information om den eventuella försäljningen senast när villkoren för försäljningen är överenskomna, skriver SSM.

SSM antog under Q3 2019 en ny femårig affärsplan för 2020 – 2024. Affärsplanen har ett tydligt fokus på ett balanserat risktagande samt optimering av kassaflöde i närtid. Projekten Bromma Boardwalk och Bromma Square har redan avyttrats med en positiv kassaflödeseffekt efter det att affärsplanen antogs.

SSM meddelade på måndagen att bolaget även säljer andra projekt för 34 miljoner kronor till Masugnen 1 Fastighets AB och Clear Real Estate Holding. Det handlar om hela projektet Järnet med cirka 240 byggrätter samt 50 procent av projektet Älvsjö Quarters med 516 byggrätter. 

Dessutom meddelades om en kommande företrädesemission på 100-400 miljoner kronor.

Nyhetsbyrån Direkt/Byggvärlden