Nyheter

SSM stäms av 44 köpare

Metronomen vid telefonplan. Bild: SSM

Bostadsutvecklaren SSM har erhållit stämningar från 44 förhandstecknare som tidigare har velat häva sina förhandsavtal i projektet Metronomen.
Det framgår av ett pressmeddelande.

Bostadsutvecklaren SSM erhöll den 28 februari stämningar från 44 förhandstecknare som tidigare har velat häva sina förhandsavtal i projektet Metronomen.

Bygget av Metronomen vid Telefonplan, som består av 188 bostadsrätter, har kantats av förseningar. I nuläget bedöms inflyttning påbörjas under första kvartalet 2020, mot indikationer om under 2018 i samband med säljstarten 2016.

De 44 förhandstecknarna yrkar att tingsrätten förpliktigar bostadsrättsföreningen att återbetala tidigare erlagda förskott om 25.000 kronor samt ränta.

Utöver de 44 stämningarna som nu har inkommit pågår ytterligare fem stämningar i tingsrätten rörande återbetalning av tidigare erlagt förskott till Metronomen.

SSM och föreningen anser att avtalen är giltiga och att hävningarna är ogrundade.

Nyhetsbyrån Direkt