Nyheter

Stabil sysselsättning <br></br> inom bygg

Arbetsgivarna inom byggbranschen tror på en fortsatt stabil sysselsättning inför det kommande kvartalet. Det visar en ny undersökning med 751 arbetsgivare.

Även om synen på framtidens anställningar inom byggsektorn är något mindre optimistisk än förra kvartalet, ser det kommande kvartalet stabilt ut. Det visar en intervjuundersökning med 751 arbetsgivare inom byggbranschen som Manpower genomfört.

— Glädjande nog ser vi att efterfrågan på arbetskraft håller i sig i Sverige även om den internationella tillbakagången med USA i spetsen blir alltmer påtaglig, säger Lars Forseth, vd för Manpower Sverige.

Företaget genomför återkommande mätningar av ”sysselsättningstrenden”, hur många arbetsgivare som tror att det totala antalet anställda i deras företag kommer att öka eller minska i deras företag under kvartalet. I den senaste undersökningen rapporterar sex av tio undersökta branscher en uppgång i sysselsättningen.

Starkast utveckling förväntar sig arbetsgivarna inom transport- och kommunikationsbranscherna. Byggbranschen och tillverkningsindustrin visar stabila och rätt stillastående nivåer.

Stockholms och Uppsala län ligger i topp, där tror flest arbetsgivare att det blir aktuellt att nyanställa. Även i östra Götaland och Skåne är tongångarna positiva.

Manpowers undersökning genomförs i totalt 33 länder med intervjuer av omkring 55 000 arbetsgivare. På den internationella arbetsmarknaden märks en minskad sysselsättningstrend under de kommande tre månaderna. De amerikanska arbetsgivarna hör till de mest pessimistiska, medan optimismen gör sig synligast i Indien, Costa Rica, Peru och Singapore.