Nyheter

Stabil utveckling för JM under första kvartalet

Johan Skoglund, vd. Foto: JM


JM har haft en fortsatt stabil utveckling för bostadsdelen i såväl Sverige som Norge och Finland under första kvartalet. I slutet av kvartalet blev kunderna mer försiktiga i spåren av covid-19.
Det skriver vd Johan Skoglund i rapporten för det första kvartalet.

”Denna försiktighet bedöms råda under en period, där varaktigheten inte går att överblicka, varvid vi förväntar en minskad efterfrågan. Vi bedömer den underliggande efterfrågan för bostäder på våra marknader som fortsatt god”, skriver han.

I projekten som avslutas under 2020 är boknings- och försäljningsnivån hög, vilket ger förutsättningar för bibehållen produktion och stabilt kassaflöde under en period med svagare efterfrågan förutsatt fortsatt stabilitet i bemanning och leverantörskedjor, framhåller han.

Hittills har covid-19 medfört mycket begränsade störningar, bemanningsmässigt och i leverantörskedjor.

”Vi har haft ett bra första kvartal där JM:s strategi för att överbrygga den akuta covid-19 perioden är att värna kassaflöden och produktionskapaciteten”, skriver Johan Skoglund.

I Stockholm har JM sett en god efterfrågan där amorteringskrav fortsatt påverkar.

Inför det andra kvartalet syns i Stockholm en försiktighet hänförlig till covid-19 som väntas minska efterfrågan under en period, men det ses som positivt att Finansinspektionen medger amorteringsfrihet till och med juni nästa år.

”Bostadsverksamheten i Stockholm har haft en fortsatt god lönsamhetsnivå och en god nivå av produktionsstarter under kvartalet. Tidigare fördröjda produktionsstarter av projekt i avvaktan på myndighetsbeslut har kunnat startas under kvartalet till höga bokningsnivåer”, skriver Johan Skoglund.

Precis som i Stockholm syns en ökad försiktighet hos kunder i resten av landet inför andra kvartalet.

I Norge och Finland väntas den restriktiva hanteringen av covid-19 minska efterfrågan av bostäder under en period. 

Nyhetsbyrån Direkt

JM : Delårsrapport januari – mars 2020: 

· Intäkterna ökade till 3 814 mkr (3 669) och intäkterna exklusive JM Entreprenad Region Hus, under avveckling, uppgick till 3 768 mkr (3 719). 

· Rörelseresultatet ökade till 483 mkr (313)[1)]. Rörelsemarginalen ökade till 12,7 procent (8,5). Rörelseresultatet exklusive JM Entreprenad Region Hus uppgick till 491 mkr (506) och rörelsemarginalen till 13,0 procent (13,6). 

· Resultatet före skatt ökade till 462 mkr (291). Resultat efter skatt ökade till 364 mkr (228). 

· Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna uppgick till 23,3 procent (18,4). Resultatet per aktie under första kvartalet ökade till 5,20 kronor (3,30). 

· Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till 188 mkr (468). 

· Antal sålda bostäder ökade till 805 (667) och produktionsstarterna ökade till 637 (406).