Nyheter

Stabilisering på bostadsmarknaden i augusti

Bostadspriserna hämtade sig i augusti. Foto: Getty Images


Senaste månaden har priserna på bostadsrätter ökat med +1% medan villapriserna var oförändrade. Årstakten står kvar på samma nivå som förra månaden, -6% för bostadsrätter och -1% för villor. Det är resultatet då augustis försäljningar räknats samman hos Svensk Mäklarstatistik.

Ny bostadsprisstatistik från Svensk Mäklarstatistik visar på försiktigt stigande bostadsrättspriser under augusti.  I riket har steg priserna med  +1% i augusti, liksom i stor-Stockholm och Stor-Göteborg. I Stor-Malmö steg de med +2%. 
Medelpris (kr/kvm) i riket för en bostadsrätt är nu 38 066 kronor. I centrala Stockholm är kvadratmeterpriset 89 728 kr, i centrala Göteborg 60 514 och i Malmö  31 506 kr.

Villapriserna stod stilla den senaste månaden, utom i Malmö där de steg med +1%. Medelpriset för en villa i riket ligger på 2 834 000 kronor.

Bostadsrätter 

– Marknaden visar genomgående positiva signaler. Det nya den här månaden är att även stockholmområdet tycks ha brutit en negativ trend som funnits under våren och därmed nu följer ett mönster vi tidigare sett i Stor-Malmö och Stor-Göteborg, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik, i ett pressmeddelande.

Villor

– Liksom i riket som helhet står villapriserna i storstadsområdena stilla med undantag av Stor-Malmö där vi noterat +1% senaste månaden. Sommarmånaderna uppvisar genomgående små förändringar och volymerna, som börjar öka nu, verkar inte förändra den bilden konstaterar Per-Arne Sandegren.

Marknaden

– Sammantaget kan vi konstatera att bostadsrättsmarknaden gått in i en ny fas med fler positiva signaler än tidigare medan villamarknaden kan karaktäriseras som lugn de senaste månaderna. Trots fler positiva signaler är årstakten fortsatt genomgående på minus, enda undantaget är villamarknaden i Stor-Malmö där priserna är oförändrade, avslutar Per-Arne Sandegren. 

Kommentarer på statistiken:

– Augusti är en betydligt mer rättvisande och tillförlitlig kompass för bostadsmarknaden än juli. Att det i många delar av landet nu skett en prisökning på såväl månadsbasis som under det senaste kvartalet stärker därför förväntningarna inför hösten. I städer som exempelvis Malmö, Uppsala och Norrköping, med hög efterfrågan på bostäder men begränsat utbud, är sannolikheten stor för fortsatta prisuppgångar, säger Marcus Svanberg, vd för Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, i ett pressmeddelande.

– Det finns fortfarande en viss avvaktan hos en del konsumenter och det märks tydligast när det gäller nyproduktion. Utbudet av nybyggda bostäder är stort och spekulanterna är osäkra på vad som är en rimlig prisnivå. Valet, och osäkerhet kring hur resultatet kommer att påverka bostadsmarknaden framöver, är också något som gör att vissa konsumenter avvaktar, säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.