Nyheter

Stabilt kvartal för Peab

Peab presenterar ett starkt andra kvartal. Foto: Susanne Bengtsson.

Peabs rörelseresultat för andra kvartalet uppgick till 628 miljoner kronor. Det är ett förbättrat resultat jämfört med motsvarande period förra året, men något lägre än analytikernas prognoser.

Rörelseresultatet för Q2 var 628 miljoner kronor. Väntat rörelseresultat var 661 miljoner kronor, enligt SME Direkt.

Nettoomsättningen för andra kvartalet 2016 var 12 571 miljoner kronor.

Peabs orderingång uppgick till 10 165 miljoner kronor.

– Vår affärsmodell med fyra kompletterande affärsområden, samtliga med en stabil utveckling och lönsamhet, ger Peab en god position i dagens marknad. Ett positivt andra kvartal innebar förbättringar i form av ökad omsättning och marginal för första halvåret. En ökad orderstock med längre löptid, en väldimensionerad byggrättsportfölj, positiva marknadsutsikter samt en stärkt finansiell ställning innebär goda förutsättningar för Peab de närmaste åren, säger Peabs VD Jesper Göransson i en kommentar. 

April – juni 2016

 •  Operativ nettoomsättning 12 781 Mkr (11 451)
 •  Operativt rörelseresultat 624 Mkr (507)
 •  Operativ rörelsemarginal 4,9 procent (4,4)
 •  Resultat före skatt 609 Mkr (480)
 •  Resultat per aktie 1,74 kr (1,35)
 •  Orderingång 10 165 Mkr (9 414)
 •  Kassaflöde före finansiering 6 Mkr (-384)

Januari – juni 2016

 •  Operativ nettoomsättning 21 473 Mkr (20 452)
 •  Operativt rörelseresultat 812 Mkr (678)
 •  Operativ rörelsemarginal 3,8 procent (3,3)
 •  Resultat före skatt 755 Mkr (586)
 •  Resultat per aktie 2,16 kr (1,64)
 •  Orderingång 22 051 Mkr (18 973)
 •  Orderstock 33 457 Mkr (27 162)
 •  Kassaflöde före finansiering 916 Mkr (237)
 •  Nettoskuld 3 154 Mkr (4 315)
 •  Soliditet 27,5 procent (27,5)

Källa: Halvårsrapport januari – juni 2016