Stabilt på bostadsmarknaden

Stabilt på bostadsmarknaden
Svensk Mäklarstatistiks rapport för april 2012 visar på ett stabilt läge på bostadsmarknaden.
Svensk Mäklarstatistik redovisar varje månad aktuell och heltäckande statistik för bostadsrätter, villor och fritidshus i Sverige. Rapporten för april 2012 visar på ett stabilt läge på bostadsmarknaden.

Medelpriset för en villa i riket har stigit med 2 procent under de senaste tre månaderna.  I Storstockholm har villapriserna stigit med 3 procent under tidsperioden.  I Göteborg har villapriserna stigit med 4 procent och priset för en villa i Stormalmö har under samma period sjunkit med 1 procent. Bostadsrättspriserna har under de senaste tre månaderna stigit med 5 procent på riksnivå.  I centrala Stockholm och Göteborg har bostadrättspriserna stigit med 4 procent under samma period, i centrala Malmö har priserna stigit med 6 procent.  Det har blivit mer stabilt på bostadsmarknaden men det är skillnader mellan olika delar av landet. 

– Tydliga spelregler skapar trygghet för köpare och säljare på bostadsmarknaden. Därför var Riksbankens klara besked att hålla kvar reporäntan på låga 1,5 procent i drygt ett år bra. Det har stor betydelse för köpare och säljare när de ska kalkylera sina bolånekostnader. Jag ser försiktigt positivt på den utveckling vi nu ser, och det är en ljusglimt att det är mer stabilt på bostadsmarknaden, säger Ingrid Eiken, VD på Mäklarsamfundet. 

– Det finns många bostäder ute till försäljning och vi ser också ett stort köpintresse, men vi ser också att det är skillnad mellan olika delar av landet.  Bostadsmarknaden har högsäsong nu och det är många som vill byta boende denna tid. Avmattningen på bostadsmarknaden förra året leder till att många möter detta år med ett uppdämt behov av att byta boende, avslutar Ingrid Eiken. 

[[{”type”:”media”,”view_mode”:”media_large”,”fid”:”2820″,”attributes”:{”alt”:””,”class”:”media-image”,”height”:”127″,”width”:”468″}}]]

3- och 12-månadersstatistiken baseras på försäljningen av 7 940 villor under februari 2012 – april 2012. Tremånaderssiffran är en jämförelse med november 2011 – januari 2012 och tolvmånaderssiffran med februari 2011 – april 2011.

1-månadssiffrorna baseras på försäljningen av 2 798 villor under april 2012, jämfört med mars 2012. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar.

[[{”type”:”media”,”view_mode”:”media_large”,”fid”:”2821″,”attributes”:{”alt”:””,”class”:”media-image”,”height”:”173″,”width”:”460″}}]]

3- och 12-månadersstatistiken baseras på försäljningen av 15 719 bostadsrätter under februari 2012 – april 2012. Tremånaderssiffran är en jämförelse med november 2011 – januari 2012 och tolvmånaderssiffran med februari 2011 – april 2011.

1-månadssiffrorna baseras på försäljningen av 4 975 bostadsrätter under april 2012, jämfört med mars 2012. Prisutvecklingen för bostadsrätter baseras på kr/m2(kronor per kvadratmeter). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik Fritidshus

Statistiken baseras på försäljningen av 5 090 fritidshus mellan maj 2011 och april 2012. Medelpriset för ett fritidshus i riket var under denna period 1 332 000 kronor, vilket är en nedgång med -2 procent jämfört med föregående 12-månadersperiod.

(*) Siffrorna för den senaste månaden är att betrakta som preliminära då en viss eftersläpning i inrapporteringen förekommer

Relaterade artiklar

Tuffast för bygg- och fastighetsbranschen
”En splittrad bild i utmanande tider”
”Vårt resultat i kvartalet är tydligt påverkat av marknadsläget”
Så påverkar kriget i Ukraina byggandet