Ekonomi

Skanska: ”Stabilt resultat i alla våra verksamhetsgrenar”

Anders Danielsson, vd och koncernchef för Skanska. Foto: Skanska
Anders Danielsson, vd och koncernchef för Skanska. Foto: Skanska

Skanskas intäkter ökade det första kvartalet samtidigt som rörelseresultatet minskade från förra årets 2,3 till 1,9 miljarder kronor.
– Vi levererade ett stabilt resultat i alla våra verksamhetsgrenar i första kvartalet, enligt vd Anders Danielsson.

Intäkterna uppgick till 37,8 miljarder kronor, att jämföra med fjorårets 34,4 miljarder kronor, vilket betyder en ökning med tre procent justerat för valutakurseffekter. Rörelseresultatet för byggverksamheten uppgick till 0,8 miljarder kronor (0,7), motsvarande en rörelsemarginal om 2,3 (2,5) procent. Rörelseresultatet i verksamhetsgrenen projektutveckling uppgick till 1,3, vilket var en minskning från periodens förra år på 1,7 miljarder kronor.

Orderstocken på hög nivå

Orderingången i byggverksamheten uppgick till 30,0 (34,9) miljarder kronor; justerat för valutakurseffekter minskade orderingången därmed med 20 procent. Orderstocken uppgick till 207,6 miljarder kronor, att jämföra med fjärde kvartalets 207 miljarder kronor (31 december 2021).
”Orderstocken ligger kvar på en hög nivå för koncernen, på rullande 12 månader uppgick book-to-build till 109 procent och vi fortsätter betona vikten av selektiv anbudsgivning” skriver Anders Danielsson i rapporten.

Kriget i Ukraina

Han nämner även att kriget i Ukraina framför allt påverkar genom ”Störningar i leverantörskedjan på grund av inflation och brist på material, samt potentiellt uppskjutna projekt.” Men det första kvartalet var inte materiellt påverkat av kriget. Däremot skapar det viss osäkerhet i leverantörskedjan vilket påverkar marknadsutsikterna framåt.

Under första kvartalet gjorde den nya verksamhetsgrenen förvaltningsfastigheter det första förvärvet av en hållbar och fullt uthyrd kontorsfastighet i Malmö. ”Vi kommer fortsätta bygga upp en portfölj av högkvalitativa kontorsfastigheter i attraktiva lägen i Sverige med ett mål om en volym på 12-18 miljarder kronor” skriver vd:n.