Nyheter

Staden drar tillbaka överklagan

Frågan om ett Nobel Center på Blasieholmen är nu skrinlagd för gott. Bild: David Chipperfield Architects

Kommunstyrelsen i Stockholm stads har nu fattat ett beslut som slutgiltigt slår fast att det inte blir något Nobel Center på Blasieholmen.
De drar tillbaka överklagan, men ska utreda alternativ placering för Nobel Center.

Det blir alltså ingen prövning av detaljplanen för Nobel Center i Mark- och miljööverdomstolen.
Den nya grönblå majoriteten i Stockholm beslutade vid senaste sammanträdet i kommunstyrelsen, som hölls i onsdags, att dra tillbaka överklagan som gjordes av den politiska majoriteten som styrde före valet.

Men planerna på att Nobel Center finns fortfarande kvar.
– Vi kommer att fortsätta dialogen med Nobelstiftelsen för att finna en alternativ placering för Nobel Center i Stockholms stad. Vi ser mervärdet med ett Nobel Center och är angelägna om att finna lösningar för verksamheten, säger Joakim Larsson (M), stadsbyggnadsborgarråd.

Nu när politikerna drar tillbaka överklagandet kommer domstolen att avskriva målet.

Björn Tarras-Wahlberg, från Stiftelsen Blasieholmens Vänner, har varit motståndare till ett Nobel Center på Blasieholmen.
Han sammanfattar bygget som ”För stort, för fult och på fel plats.”
– Eftersom domstolen anser att projektet strider mot lagen är avtalet ogiltigt. Detta borde man ha kommit fram till för fem år sedan och därmed sluppit höga kostnader för Nobelstiftelsen, för staden, för våra domstolar samt för Blasieholmens Vänner och alla andra organisationer som gjort vårt yttersta för att varna för Nobelbygget på Blasieholmen. Samt inte minst för medborgarna som oroat sig så gruvligt och satsat flera 100 000 kronor på vårt motstånd, säger han.

Nu vill han se en ny radikal stadsbyggnadsplan för Stockholm.
– Den ska ha fokus på skönhet, hälsa, grönska, mindre buller och renare luft. Stoppa omgående förfulningen av staden med påbyggnader och förtätning och avstå dominerande bebyggelse på kajer och stränder, säger Björn Tarras-Wahlberg.