Nyheter

Staden kräver att avtalet fullföljs

Gasklockan i Norra Djurgårdsstaden. Bild: Herzog & de Meuron

Oscar Properties meddelade i förra veckan att de inte tänkte tillträda marken för projekt Gasklockan den 31 oktober 2019. Anledningen är kvarlämnade föroreningar på och omkring fastigheterna efter Stockholms stads saneringsarbete.

Stockholms stad delar inte synen kring föroreningarna och kommer att påpeka att det avtal som finns mellan parterna ska gälla och avser kräva att avtalet fullföljs.

Bostadsutvecklaren Oscar Properties känner inte trygghet i miljöfrågan kring projektet Gasklockan och ville därför inte tillträda marken för projektet på torsdagen, den dag som var stipulerad enligt det tilläggsavtal som tecknades med Stockholms stad i maj i år.

– Vi måste känna tillit i miljöfrågan, säger vd Oscar Engelbert till Nyhetsbyrån Direkt.

Enligt Oscar Engelbert har bolaget kommit väldigt långt med att hitta en partner att köpa Gasklockan med, men han vill inte uppge något namn.

– Och den partnern måste också känna tillit i miljöfrågan, säger han.

Dialogen med Stockholms stad om marken för projektet Gasklockan fortsätter nu, enligt Oscar Engelbert, som säger att bolaget och staden ”har lite olika syn” på frågan.

Till Nyhetsbyrån Direkt säger Stockholms stad att kommunen inte delar Oscar Properties syn kring föroreningar av marken för projekt Gasklockan.

Kommunen anser att avtalet med Oscar Properties är tydligt. Stockholms stad kommer att påpeka att det avtal som finns mellan parterna ska gälla och avser kräva att avtalet fullföljs, säger projektchefen Staffan Lorentz vid Stockholms stad.

Oscar Properties pekar också på att staden självt till bolaget har konstaterat att föroreningar finns kvar i marken.

– Innan dessa frågor är utredda och ansvaret är tydligt kan inte tillträde ske, säger Oscar Engelbert.

Tilläggsavtalet om projekt Gasklockan som tecknades med Stockholms stad den 23 maj 2019 innehåller 35.957 kvadratmeter byggrätt för bostäder och 2.543 kvadratmeter byggrätt för kommersiellt ändamål. Drygt 300 bostäder kommer att inrymmas i Gasklockan, samt kulturverksamhet, offentlig service och en förskola.

Oscar Properties har haft ekonomiska utmaningar under en tid i spåren av den bromsande marknaden för nybyggnation av bostäder. Det har rests frågor kring huruvida bolaget kan förväntas ha tillräcklig finansiering till projektet.

Nyhetsbyrån Direkt