Nyheter

Stadens mystik utreds

Vad är det förutom arkitekturen som skiljer olika städer åt? Frågan ska nu få sitt svar i ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt.

Att stora städer skiljer sig från varandra inte bara när det gäller stadsplanering och arkitektur kan både bofasta och besökare i en stad vittna om. Men vad är det som gör skillnaderna?

Forskare från helt olika forskningsområden vid tekniska universitetet i Darmstadt och högskolan i samma stad har fått tre miljoner euro för att försöka få ett svar på frågan.

Svaret kan vara användbart när städer ska vidareutvecklas utan att man förstör det som uppfattas som den unika karaktären för varje stad.

I forskningen om den urbana civilisationen ska stadsplanerare, ingenjörer, ekonomer och arkitekter delta.

Håkan Abrahamsson / Ny Teknik

Läs fler artiklar om ny teknik på www.nyteknik.se